O nama

Studij filozofije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu postoji već gotovo tri desetljeća, od 1992. kao studij, a od 1993. kao sveučilišni dodiplomski studij. Njegova je specifičnost naglasak na povezanosti filozofije s drugim područjima znanja i uvažavanje činjenice da bavljenje općim i tradicionalnim filozofskim problemima nužno uključuje proučavanje mnoštva sadržaja koje filozofija dijeli s ostalim humanističkim te društvenim i prirodnim znanostima. Sve tri razine studija filozofije na Hrvatskim studijima ustrojene su prema suvremenim znanstvenim i didaktičkim standardima i po uzoru na prestižne svjetske studije filozofije, ne zanemarujući, međutim, niti specifičnu srednjoeuropsku tradiciju proučavanja povijesti filozofije. Svrha suvremenog studija filozofije stjecanje je što potpunijeg i temeljitijeg razumijevanja svijeta i čovjekova položaja u njemu te osposobljavanje za argumentirano iznošenje, interpretaciju i kritičku analizu stavova, vjerovanja i teorija u različitim područjima ljudskog djelovanja i znanja. Razmišljate li ozbiljno o studiju filozofije, na ovim ćete stranicama moći doznati na koji način Odjel za filozofiju Hrvatskih studija nastoji ispuniti ovu svrhu.


Objavljeno: 21. 5. 2019. u 12:08
Marko Kardum
Knjiga doc. dr. sc. Sandra Skansija...

Knjiga doc. dr. sc. Sandra Skansija prihvaćena je kao sveučilišni udžbenik na čemu mu Odsjek za filozofiju Hrvatskih studija iskreno čestita.

Valja napomenuti da  knjiga Logika i dokazi predstavlja otklon i novi doprinos iz područja logike u Hrvatskoj znanosti i obrazovanju te da veze filozofijske, matematičke logike, računarstva i umjetne inteligencije predstavljaju originalan način bavljenja logikom u Hrvatskoj.

Knjiga je nastala kao monografija te je samim time sadržavala dijelove izvornog znanstvenog doprinosa. To se prije svega odnosi na dio o algoritmu eliminacije reza te dio o teoremima Craiga, Betha i Herbranda koji su u udžbeničkoj varijanti zadržani još iz autorovog istraživanja iz doktorske disertacije. Navedeni dijelovi u potpunosti su izvorni rezultati autora i zadržani su i u drugom, proširenom izdanju. Već poznati problemi propozicijske (iskazne) logike te logike prvog reda (predikatne ili priročne logike) prošireni su i povezani s problemima logike drugog reda te matematičke i računarske logike. Time se jednostavniji, klasični pristupi povezuju s kompleksnijim logičkim sustavima u skladu s već postignutim saznanjima i rezultatima unutar područja logike.

Više o udžbeničkoj varijanti prenosimo iz predgovora: "Knjiga Logika i dokazi je inicijalno trebala biti monografija, no kako je svaka publikacija “živa”, tako je i ova knjiga krenula živjeti neki svoj život, i počela se koristiti kao udžbenik na visokim učilistima. Kako moderna tehnika omogućava brzo uređivanje i tisak na zahtjev, odlučili smo poduprijeti
našu mladu knjigu na njenom putu da postane udžbenik. U tu svrhu je napravljeno nekoliko krupnih dorada: (a) na zahtjev studenata smo na više mjesta dodali upute na dodatnu literaturu gdje se mogu naći detalji koje smo izvorno preskočili radi pojednostavljenja ekspozicije, (b) neki dijelovi od posebnog interesa su prošireni i dodane su ilustracije, (c) dodana su dva nova poglavlja, za koja se nadamo da lijepo zaokružuju knjigu, i (d) razne greške (sitne i manje sitne) su ispravljene."

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic