O nama

Studij filozofije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu postoji već gotovo tri desetljeća, od 1992. kao studij, a od 1993. kao sveučilišni dodiplomski studij. Njegova je specifičnost naglasak na povezanosti filozofije s drugim područjima znanja i uvažavanje činjenice da bavljenje općim i tradicionalnim filozofskim problemima nužno uključuje proučavanje mnoštva sadržaja koje filozofija dijeli s ostalim humanističkim te društvenim i prirodnim znanostima. Sve tri razine studija filozofije na Hrvatskim studijima ustrojene su prema suvremenim znanstvenim i didaktičkim standardima i po uzoru na prestižne svjetske studije filozofije, ne zanemarujući, međutim, niti specifičnu srednjoeuropsku tradiciju proučavanja povijesti filozofije. Svrha suvremenog studija filozofije stjecanje je što potpunijeg i temeljitijeg razumijevanja svijeta i čovjekova položaja u njemu te osposobljavanje za argumentirano iznošenje, interpretaciju i kritičku analizu stavova, vjerovanja i teorija u različitim područjima ljudskog djelovanja i znanja. Razmišljate li ozbiljno o studiju filozofije, na ovim ćete stranicama moći doznati na koji način Odjel za filozofiju Hrvatskih studija nastoji ispuniti ovu svrhu.


Objavljeno: 9. 11. 2016. u 10:01
Uređeno: 9. 11. 2016. u 10:04
Pavel Gregorić

SAŽETAK
Riječ “metafizika” često se pogrešno razumije: ona je nešto što pripada ezoteriji, nešto maglovito i spekulativno, nešto o čemu se može samo isprazno razglabati, dakle nešto posve suprotno prirodnim znanostima. U ovom izglaganju ponudit će se drukčije poimanje metafizike i pokazati da prirodne znanost, od fizike nadalje, imaju svoju metafiziku. Metafizika prirodnih znanosti obuhvaća niz pretpostavki o tome što je stvarnost, što sve postoji, što je vjerojatno, što je moguće, što je uzročnost i sl. Te pretpostavke predstavljaju zadani i rijetko propitkivani okvir unutar kojega se znanstvene teorije razvijaju i testiraju. U izlaganju će se pokušati utvrditi i razmotriti neke ključne metafizičke pretpostavke prirodnih znanosti.


O PREDAVAČU
Izv. prof. dr. sc. Pavel Gregorić je doktorirao filozofiju na Sveučilištu u Oxfordu 2003. godine, a usavršavao se na CEU u Budimpešti, Humboldt-Universitätu u Berlinu i University of California – Berkeley. Bio je zaposlen na Filozofskom fakultetu od 2001. do 2011., kada prelazi na Odjel za filozofiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Od 2012. do 2016. godine obnašao je dužnost povjerenika (prodekana) za međunarodnu suradnju. Bavi se antičkom filozofijom, ranom novovjekovnom filozofijom, filozofijom uma, povješću i filozofijom znanosti. Objavio je veći broj radova u inozemnim časopisima i održao brojna izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Jedan je od urednika znanstvenog časopisa Rhizomata – A Journal for Ancient Philosophy and Science (De Gruyter, Berlin).

O CIKLUSU PRIRODA UŽIVO
Hrvatsko prirodoslovno društvo, izdavač časopisa Priroda, organizira ciklus znanstveno-popularizacijskih predavanja pod nazivom Priroda uživo. Predavanja se održavaju dvaput mjesečno, a svako je popraćeno člankom u časopisu Priroda, jednim od najstarijih časopisa za popularizaciju prirodnih znanosti u Europi, koji izlazi od 1911. godine.

Više o Prirodi uživo možete naći na mrežnim stranicama Hrvatskog prirodoslovnog društva http://www.hpd.hr/
snimke nekih ranijih predavanja na http://geoset.irb.hr/priroda.html
a fotoalbum na http://lapp.irb.hr/prirodauzivo/

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic