O djelatniku
izv. prof. dr. sc. Dario Vučenović
Zvanje:izvanredni profesor
Funkcija:Pročelnik Odsjeka za psihologiju
Lokacija: 207
Konzultacije:

Utorak, 14:30 - 15:30

E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
Godina diplomiranja:1992.
Godina magistriranja:2009.
Godina doktoriranja:2012.
Na odjelu od:2018.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Životopis

Doc.dr.sc. Dario Vučenović rođen je 26.10.1968. godine u Zadru. Pohađao je Filozofski fakultet Zadar Sveučilišta u Splitu - Odsjek za psihologiju, kojeg je upisao 1988. godine, a završio 1992. godine te stekao titulu profesora psihologije. Od 1993. do 1995. godine radio je kao psiholog pomoćnik zapovjednika za psihološku djelatnost (Ministarstvo obrane), a od 1995. do 1998. kao predavač psihologije i stručni suradnik psiholog u više srednjih škola na području Grada Zadra. Državni stručni ispit položio je 1999. godine pred Državnom ispitnom komisijom pri Ministarstvu uprave. Od 1998. do 2001. radio je kao viši savjetnik za psihosocijalnu pomoć pri Ministarstvu hrvatskih branitelja u Područnoj jedinici Zadar, a nakon toga (2002.-2007.) kao viši savjetnik za psihosocijalnu pomoć pri Uredu državne uprave Zadarske županije i voditelj Centra za psihosocijalnu pomoć stradalnicima iz Domovinskoga rata Zadarske županije. Od 2007. godine bio je angažiran kao vanjski stručni suradnik Ministarstva hrvatskih branitelja u Područnoj jedinici Zadar, a između 2007. i 2009. godine bio je voditelj Odjela hrvatskih branitelja pri Uredu državne uprave Zadarske županije. U istom periodu sudjelovao je na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa - Razvoj i kroskulturalna provjera konstrukta emocionalne inteligencije. Titulu magistra znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja psihologije stekao je 2009. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom magistarskog rada: Emocionalna inteligencija, stilovi roditeljskoga odgoja i depresivnost kod adolescenata. Od 2009. godine ravnatelj je Obiteljskoga centra Zadarske županije. Titulu doktora znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja psihologije stekao je 2012. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom disertacije: Emocionalna inteligencija i obrada emocionalnih sadržaja u različitoj dobi. U suradničko zvanje naslovnoga višega asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti (polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija) izabran je 2013. godine odlukom Stručnog vijeća za društveno područje Sveučilišta u Zadru, gdje je na Odjelu za psihologiju od 2014. bio angažiran kao vanjski suradnik na katedri za kliničku i zdravstvenu psihologiju, na kolegijima: Praktikum iz psihodijagnostike te Uvod u kliničku psihologiju. Od 2014. godine (do danas) zaposlen je na mjestu predstojnika podružnice Obiteljski centar Zadar pri Centru za socijalnu skrb Zadar, uslijed preustroja ustanove. Društveno priznanje „Marulić: Fiat Psihologija“ za osobito vrijedan doprinos razvitku i promicanju hrvatske primijenjene psihologije dobio je 2014. godine od strane Hrvatskoga psihološkoga društva. U 2015. godini izabran je za predsjednika Društva psihologa Zadar. Tijekom 2016. i 2017. godine bio je angažiran kao voditelj projektnih aktivnosti i koautor stručnoga elaborata na projektu Ministarstva hrvatskih branitelja: Program psihosocijalnoga osnaživanja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskoga rata - Faza I, u okviru Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., koji je bio financiran od strane Europskoga socijalnoga fonda. Zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologije, stekao je 2018. godine, a iste je godine izabran u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polju psihologije na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru, gdje je 10. travnja održao je potvrdno ocijenjeno nastupno predavanje na temu: Prevencija problema u ponašanju putem emocionalnoga opismenjavanja djece. Objavio je 8 znanstvenih radova, od kojih su četiri pregledna. Od znanstvenih radova sedam su kategorije al, od kojih je pet objavljeno u domaćim časopisima koji su indeksirani u bazi Psychlnfo, a preostala dva su radovi objavljeni u znanstvenoj monografiji s međunarodnim recenzijama te je 1 znanstveni rad objavio kao poglavlje u knjizi u kategoriji a2 rada. Također je objavio jedan stručni rad, suautor je sveučilišnoga udžbenika s poglavljem Razvoj emocionalne inteligencije u obiteljskom okruženju i odnos s problemima u ponašanju te je i urednik znanstvene monografije Ineterdisciplinarni pristup proučavanju osjetila i osjećaja u djetinjstvu. Sudjelovao je u svojstvu aktivnoga sudionika na preko 80 stručnih i znanstvenih skupova, gdje je kao autor ili koautor izložio 40 radova. Od 2015. godine recenzirao je više radova iz područja psihologije za časopis Suvremena psihologija. Bio je tajnik jednoga i predsjednik tri organizacijska odbora domaćih i međunarodnih znanstveno-stručnih skupova iz područja psihologije te član jednoga i predsjednik jednoga programskoga odbora međunarodnog znanstveno-stručnog skupa.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Profesionalni interesi i članstva

Hrvatska psihološka komora

Hrvatsko psihološko društvo

Društvo psihologa Zadar

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic