O vanjskom suradniku
izv. prof. dr. sc. Alexander Buczynski
Zvanje:izvanredni profesor
Funkcija:vanjski suradnik
Telefon:(01)8880103
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: http://hipsb.academia.edu/AlexanderBuczynski
URL službenih stranica na Webu: http://www.researchgate.net/profile/Alexander_Buczynski2
Odsjek: ODSJEK ZA POVIJEST
Godina diplomiranja:1988.
Godina doktoriranja:1993.
Na odjelu od:1997.

Nastava

prijediplomski

Rezultati studentske ankete


 

Životopis

Obrazovanje:

22.10.1993.   Doktorat društvenih, humanističkih i teoloških znanosti iz područja povijesnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu. Disertacija: "Vojni komuniteti - središta građanstva u Hrvatskoj krajini. Povlašteni krajiški gradovi Bjelovar, Senj i Petrinja od 1787. do 1872. godine

1988./89.      Postdiplomski goststudent, Sveučilište u Zagrebu

31.08.1988.   Magisterij iz područja povijesnih znanosti, Sveučilište u Utrechtu. Magistarski rad: "De grens van de loyaliteit. De Kroatisch-Slawonische Militaire grens van 1740 tot 1848" [Granica lojalnosti. Hrvatsko-slavonska vojna krajina od 1740. do 1848.] Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu nostrificirao je ovu diplomu 30.09.1991.

1986./87.      Preddiplomski goststudent, Sveučilište u Zagrebu

11.11.1983.   Završena prva godina studija povijesti, Sveučilište u Amsterdamu

03.06.1982.   Završio srednju školu "Het Baarnsch Lyceum"

Zaposljenje i izbori u zvanje:

13.04.2011.   Znanstveni savjetnik, prvi izbor

02.11.2006.   Izvanredni profesor

17.06.2002.   Viši znanstveni suradnik

19.09.1998.   Znanstveni suradnik

01.12.1994.   Viši asistent

18.11.1991.   Asistent

01.05.1991.   Zaposlen u Hrvatskom institutu za povijest (tada Institut za suvremenu povijest)

Znanstveno-istraživački projekti:

2020.-          Istraživač-suradnik: "Mapiranje parlamentamih izbora L848. - 1918. u Hrvatskoj" (HRZZ IP-2019-04-5148 MAPPAR)

2015.-19.      Voditelj projekta: "Vojnički život i slike ratnika u hrvatskom pograničju od 16. stoljeća do 1918" (HRZZ IP-2014-09-3675 MLWICB).

2011.-16.      Član Upravnog odbora programa istraživačkog umrežavanja European Historical Population Samples Network (EHPS-Net) (09-RNP-008)

2007.-13.      Voditelj projekta: "Vojna krajina: društveno-kulturni integracijski procesi i nacionalni identitet" (019-0190611-0596); Voditelj programa: "Razjedinjena Kraljevina Hrvatske u europskom kontekstu".

2002.-06.      Voditelj projekta: "Hrvatski staleški sabor" (0019022)

1996.-02.      Voditelj projekta: "Povlašteni gradovi vojne krajine" (00190103)

1991.-96.      Istraživač-suradnik: "Vojna krajina: građa i studije" (6-02-100)

Nastava:

          Kolegiji na poslijediplomskom doktorskom studiju:

"Hrvatska vojna povijest" (2014./15.), Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu.

          Kolegiji na diplomskom studiju:

"Američki rat za nezavisnost u suvremenim britanskim novinama" (2015./16.), "Engleske novine, javno mnijenje i politički stavovi o Ratu za austrijsko nasljeđe" (2014./15.), "Država to smo mi: vladavine Petra I. Velikog, Luja XIV. i Leopolda I." (2009./10.), "Zločin i kazna u Vojnoj krajini" (2006./07.), Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu.

          Kolegiji na preddiplomskom studiju:

"Engleska restauracija i sjajna revolucija: uspon i pad kuće Stuart" (2017./18.), "Kolonijalna ekspanzija i europejizacija svijeta" (2016./17.), "Nastanak i zlatno doba Nizozemske Republike" (2015./16.), "Vojna revolucija u ranomodernom dobu" (2011./12., 2014./15.), "Povijest Škotske u 17. i 18. stoljeću" (2013./14.), "Progoni vještica" (2009./10., 2013./14.), "Engleska kraljica Elizabeta I." (2012./13.), "Car Josip II." (2011./12.), "Francuska revolucija" (2004./05., 2010./11.), "Jakobitska pobuna" (2010./11.), "Američki rat za nezavisnost" (2009./10.), "Kardinal Richelieu i uspon Francuske" (2008./09.), "Engleski kralj Charles II." (2008./09.), "Ranomoderna povijest" (1997./98.-2006./07.), "Povijest Austrije" (1998./99.-2006./07.), "Povijest 19. stoljeća"(1998./99.-2006./07.), Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. "Pregled nizozemske povijesti I. i II." (2009./10., 2010./11.), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

          Povjerenstva za obranu disertacije ili magisterija:

Mentor dr. Jurja Balića (2019.), dr. Vedrana Klaužera (2016.) na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, doktoranda Filipa Hrena (od 2018.) na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i Vladimira Brnardića (od 2012.) na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

Član povjerenstva dr. Ivane Jukić (2009.), dr. Ivane Horbec (2009), dr. Milana Vrbanusa (2006.), dr. Roberta Skenderovića (2005.), mr. Ivane Jukić (2005.), dr. Darka Viteka (2004.) sve na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Bibliografija:

          Knjige:

Memoari baruna Franje Trencka, Slavonski Brod, 2015.

Pa to su samo Hrvati! Građa za povijest kantonske reorganizacije Vojne krajine 1787. godine, Zagreb, 2011.

Hrvatska na tajnim zemljovidima 18.-19. st., Gradiška pukovnija, Alexander Buczynski, Mirko Valentić i Milan Kruhek (ur.), Zagreb, 1999.

Gradovi Vojne krajine, sv. 1-2, Zagreb, 1997.

          Članci i poglavlja u knjigama:

"Kartierung und Beschreibung der kroatisch-slawonischen Militärgrenze im ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhundert", u: Reinhard Johler, Josef Wolf (ur.), Beschreiben und Vermessen. Raumwissen in der östlichen Habsburgermonarchie im 18. und 19. Jahrhundert, Berlin, 2020., str. 391-426.

"Vojna krajina pukovnijskog tipa", u: Spomenka Težak (ur.), Povratak u Vojnu krajinu, katalog, Varaždin, 2019., str. 19-28.

"Hrvatske granice austrijsko-ruskoga prijateljstva: car Josip II., carica Katarina II. i posljednji protuosmanski rat", u: Iva Sudec Andreis (ur.), Katarina Velika carica svih Rusa: iz Državnog muzeja Ermitaž, katalog, Zagreb, 2018., str. 75-91.

"Trendovi u historiografiji o Vojnoj krajini u Hrvatskoj poslije 1959. godine", u: Zbornik Franz Vaniček, Stanko Andrić, Robert Skenderović ur., Slavonski Brod, 2016.

"Ad fontes historiae. Trendovi u historiografiji o Vojnoj krajini u Hrvatskoj i izgledi za budućnost", u: Pal Fodor i Dinko Šokčević (ur.), Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara. Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura, Budimpešta, 2015., str. 589-599. (mađarski prijevod str. 529-539).

"Vojska", u: Lovorka Čoralić (ur.), U potrazi za mirom i blagostanjem. Hrvatske zemlje u 18. stoljeću, sv. 5., Zagreb, 2013, 149-168 (su-autorica Lovorka Čoralić).

"Le brasier latent du patriotisme et le siege de Zadar en 1813", u: Franjo Šanjek (ur.), Les Croates et les Provinces Illyriennes (1809-1813) / Hrvati i Ilirske pokrajine (1809.-1813.), Zagreb, 2010, 303-352.

"Tinjajući krajiški patriotizam i opsada Zadra 1813. godine", Povijesni prilozi, vol. 38., Zagreb, 2010., 235-282.

"Barun Trenk (1711.-1749.). Legenda i zbilja", in: Stanko Andrić (ur.), Slavonija, Srijem i Baranja, Zagreb, 2009., 230-242.

"Nizozemska Multikultura", Hrvatska revija, sv. VII, br. 3., Zagreb, 2007.

"Freiheitsvorstellungen an der kroatischen Militärgrenze", in: Georg Schmidt (ur.), Kollektive Freiheitsvorstellungen im frühzeitlichen Europa, Jena, 2006., 249-263.

"Das kroatische Vereinswesen 1848-1918", in: Helmut Rumpler, Peter Urbanitsch (ur.), Die Habsburgermonarchie. Die politische Öffentlichkeit, vol. VIII/1, Vienna, 2006., 1273-1299 (su-autor Stjepan Matković).

"Vojna krajina u 18. stoljeću", in: Mirko Valentić, Lovorka Ćoralić (ur.), Pregled povijesti hrvatskog naroda, sv. 2., Zagreb, 2005., 274-287.

"ECTS - Europski sustav prijenosa vrijednosti", Europski sustav prijenosa vrijednosti (ECTS), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Zagreb, 2005., 7-15.

"Zajedno na granici između dvaju velikih carstava (16.-18. st.)", u: Milan Kruhek (ur.), Hrvatsko-mađarski odnosi 1102.-1918., Zagreb, 2004., 125-133.

"Hrvatske granice i Vojna krajina", u: Ivan Supičić (ur.), Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost. Barok i prosvjetiteljstvo, sv. 3, Zagreb, 2003., 43-60.

"Nizozemski ustanak i nastanak Republike Sedam Ujedinjenih Pokrajina", u: Alexander Buczynski, Milan Kruhek i Stjepan Matković (ur.), Hereditas rervm croaticarvm ad honorem Mirko Valentić, Zagreb, 2003., 416-422.

"Hrvatska i Ugarska u sastavu Habsburške Monarhije", u: Kolomanov put, Zagreb, 2002., 112-137.

"Die Militärgrenze als habsburgisches Erbe", in: Historicum, vol. 3, Wien, 2002., 21-26. (su-autor Stjepan Matković).

"Bojnik Vakanovich u vrijeme koalicijskih ratova protiv Francuske", Petrinjski zbornik, sv. 4., Petrinja, 2001., 123-138.

"Trojna zapovjedna podređenost Vojne krajine 1848. godine", u: Mirko Valentić (ur.), Hrvatska 1848. i 1849., Zagreb, 2001., 123-131.

"The Development of Sericulture and the Production of Silk in Croatia", Povijesni prilozi, sv. 21, Zagreb, 2001., 171-181.

"Der dalmatinische Landtag", in: Helmut Rumpler, Peter Urbanitsch (ur.), Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Verfassung und Parlamentarismus, sv. VII, Beč, 2000., 1951-1989.

"Korespondencija Josip Pliverić - Georg Jellinek iz 1885. godine", Zbornik Pravnog fakulteta, sv. 50, br. 6, Zagreb, 2000., 1053-1084 (su-autor Stjepan Matković).

"Nova Gradiška u vrtlogu krajiške reorganizacije", u: Dragica Vidmar (ur.), Nova Gradiška. Izabrane teme, Nova Gradiška, 1998., 53-63.

"Bečka financijska politika i krajiški monetarni sustav", Numizmatičke vijesti, sv. 47, Zagreb, 1994., 146-164.

"Kolonizacija njemačkih obrtnika i trgovaca u vojne komunitete Hrvatske krajine", u: Goran Beus Richembergh (ur.), Nijemci u Hrvatskoj jučer i danas, Zagreb, 1994., 25-42.

"Organizacijski oblik vojnog komuniteta Bjelovar", Bjelovarski zbornik, sv. 4, Bjelovar, 1994., 9-18.

"Organizacija policije i pravosuđa u Vojnoj krajini", Povijesni prilozi, sv. 13, Zagreb, 1994., 77-109.

"Ivanić kao povlašteni krajiški grad", u: Božo Rudeš (ur.), Devetsto godina Ivanića, Kloštar Ivanić, Ivanić Grad, Križ, 1994., 237-249.

"Rimokatolička i Pravoslavna crkva u Vojnoj krajini (1740.-1868.)", Povijesni prilozi, sv. 12, Zagreb, 1993., 39-96.

"Obveze i povlastice krajiških časnika", Povijesni prilozi, sv. 11, Zagreb, 1992., 61-110.

"Stvaranje vojnih komuniteta Bjelovara i Petrinje", Povijesni prilozi, sv. 10., Zagreb, 1991., 81-102.

"Trgovački pomorski grad Senj i Tršćanska trgovačka intendanca (1752.-1775.)", Senjski zbornik, sv. 18., Senj, 1991., 205-216.

"Nastanak i organizacijski oblik vojnih komuniteta od 1748. do 1850. godine", Arhivski vjesnik, sv. 34-35, Zagreb, 1991.

Javna predavanja i izlaganja na znanstvenim skupovima:

"Captain Philip Vukasović' Military Mission to Montenegro in 1788", međunarodna konferencija: The Golden Age of En'light'ened Troops and Small Wars i izložba: The Military Frontier Revisited, Zagreb, 15.-16. travnja 2019.

"Everyday Life on the Military Frontier", pozvano predavanje za Historical Seminar, Sveučilište Cambridge, 27. veljače 2019.

"Der Friede der die k. k. Militargrenze neu erfand", međunarodna konferencija: Neuaufbau im Donauraum nach der Türkenzeit: Wissenschaftliche Konferenz anlässlich des 300-jährigen Jubiläums des Passarowitzer Friedens, Beč, 14.-16. studenog 2018.

"Health Status of Soldiers in the Lika Regiment of the Croatian Military Frontier between 1788 and 1850", poster prezentacija: 22nd European Meeting of the Paleopathology Association, Zagreb, 28.-31. kolovoza 2018. (suautori: Matea Zajc Petranović, Petra Rajić Šikanjić, Vedran Klaužer, Juraj Balić, Goran Ovčariček)

"The Josephinian Reorganisation of the Military Frontier", pozvano predavanje za Cambridge New Habsburg Studies Network, Sveučilište Cambridge, 30. siječnja 2018.

"Everyday Life in the Military Frontier", pozvano predavanje za Historical Seminar, Sveučilište Cambridge, 25. listopada 2017.

"The Military Frontier in Croatia and Slavonia", pozvano predavanje za Historical Seminar, Sveučilište Cambridge, 23. listopada 2017.

"The 'Small War' that helped save the Monarchy: A Maria Theresian Military Revolution?", konferencija s međunarodnim sudjelovanjem: 'King' Maria Theresia, Zagreb, 10.-11. travnja 2017.

"Junačka smrt u osvit novog europskog poretka. Društveno-političke okolnosti u Europi neposredno prije i poslije pogibije Nikole Šubića Zrinskog", javno predavanje Zavod za znanstveni rad HAZU u Varaždinu, 12. travnja 2016.

"A Division of the Spoils in Slavonia and Syrmia", međunarodna konferencija: Die Schlacht bei Harsany und ihre Folgen 1687., Villany, 8. travnja 2016.

"Garnisonsstadt, Stabsort und Militärkommunität. Zivil-militärische Beziehungen in Zengg und Bellowar im 19. Jh.", međunarodna radionica: Garnisonsstädte in der Habsburgermonarchie: Militär und Zivilgesellschaft im langen 19. Jh., Paris Lodron Universität Salzburg, Salzburg, 25.-26. veljače 2016.

"War reporting on Croats and Pandours under the (in)famous Col. Trenck in newspapers of the 1740s", Međunarodna konferencija: New and the Shape of Europe, Queen Mary, University of London, London, 26.-29. srpnja 2013.

"Habsburg Cameralism in the Croatian Military Frontier", javno predavanje za Fernand Braudel Center, SUNY Binghamton, Binghamton, 26. svibnja 2010.

"Pobuna krajiške posade u zadarskoj tvrđavi 1813. godine", međunarodna konferencija: Hrvati i Ilirske pokrajine, Zagreb, Zadar, 1.-3. listopada 2009.

Sudionik, HERA Matchmaking event, Pariz, 19. travnja 2008.

"The Military Frontier in Croatia and Slavonia 1527-1881", predavanje za apsolvente, Sveučilišta Pećuha, Pećuh, 17. listopada 2007.

"Enlightened Policies in the Military Frontier of the Habsburg Monarchy", IASH work-in-progress seminar, Edinburgh, 21. veljače 2007.

"Souveränität und Identität in kroatischen Beispielen", međunarodna konferencija: Die Grenzen Europas. Von der nationalen Identität zur europäischen Einheit?, Berlin, 26.-27. listopada 2004.

"Die Militärgrenze zwischen Österreich und dem Osmanischen Reich", znanstvena radionica: "Herrschaft und Beherrschte in kontinentalen europäischen Imperien im Vergleich (1700-1920)", Beč, 10. listopada 2003.

"Freiheitsvorstellungen an der kroatischen Militärgrenze", međunarodna konferencija: Kollektive Freiheitsvorstellungen im frühzeitlichen Europa, Jena, 11.-14. lipnja 2003.

"Die Grenze des Absolutismus: Das Karlstädter und Warasdiner Generalat im 17. und 18. Jahrhundert", međunarodna konferencija: Die Habsburgermonarchie 1620 bis 1740. Leistungen und Grenzen des Absolutismus-Paradigmas, Leipzig, 12-14. veljače 2003.

Moderator i sudionik na konferenciji: Glaubensflüchtlinge. Ursachen und Auswirkungen konfessioneller Migration im frühneuzeitlichen Ostmitteleuropa, Erfurt, 21-23. studenog 2002.

"Kolonijalna prošlost i društvene različitosti u Nizozemskoj", javno predavanje, Zagreb, Rijeka i Sisak, 8-10. studenog 2001.

"Die kroatisch-slawonische Militärgrenze", predavanje za apsolvente, Sveučilište u Beču, Beč, 18. listopada 2001.

"Violence in the service of law and order", međunarodna konferencija: The Language of Violence, Koper, 11-13. listopada 2001.

"Der politische Konflikt zwischen den Wiener Militärbehörden un dem kroatischen Sabor unter Leopold II", 51. kongres ICHRPI, Graz i Maribor, 6-7. rujna 2001.

"Praksa kažnjavanja u Vojnoj krajini sredinom 19. stoljeća", Prvi kongres hrvatskih povjesničara, Zagreb, 10-12. prosinca 1999.

"Tursko pitanje i srednjo-europska politika cara Leopolda I, međunarodna konferencija: Mir u Srijemskim Karlovcima 1699, Zagreb, 18. studenog 1999.

"The Military Communities of the Slavonian Frontier as a Cameralist Experience", međunarodna konferencija: Plan and practice. How to construct a Border society? The Triplex confinium, Graz, 9-10. prosinca 1998.

"The Fate of Frontier Officer Vakanovich during the Napoleonic Wars", međunarodna konferencija: Napoleone e l'Adriatico, Ancona, 16-17. studenog 1998.

"Cetingradski sabor u svijetlu europskih međunarodnih odnosa", konferencija: Cetingradski sabor 1527, Cetingrad, 11. studenog 1997.

"Senj u vrijeme Mateše Antuna Kuhačevića", konferencija povodom 300. godišnjice rođenja M. A. Kuhačevića, Senj, 15. travnja 1997.

"Die österreichische Militärgrenze in Kroatien", javno predavanje, Beč, 8. travnja 1997.

"Prilike u austro-ugarskoj monarhiji u vrijeme rakovičke bune", konferencija 125. godišnjice rakovičke bune, Zagreb, 10. listopada 1996.

"Die privilegierten Grenzstädte Bellowar, Zengg und Petrinia zwischen 1787 und 1871", javno predavanje, Österreichisches Institut für Ost- und Südosteuropa, Beč, 10. listopada 1995.

Sudionik, 18th International Congress of Historical Sciences, University of Montreal, Montreal, 23. kolovoza - 3. rujna 1995.

"Sorge der Steierischen Stände für die Verteidigung der Slawonischen Militärgrenze", I. kroatisch-steierisches Symposion für Lehrerinnen des Faches Geschichte und Sozialkunde, Bad Gams, 22-23. studenog 1994.

"Brodski vojni komunitet u 18. i 19. st." konferencija o povijesti Broda, 10. listopada 1994.

"Organizacijski oblik vojnog komuniteta Bjelovara", konferencija o povijesti Bjelovara, Bjelovar, 5. listopada 1994.

"Ivanić kao povlašteni krajiški grad", konferencija povodom 900. godina Ivanića, Ivanić, 16. srpnja 1994.

Ostale profesionalne aktivnosti:

          Hrvatski institut za povijest:

Glavni urednik časopisa Povijesni prilozi, 1996.-2002., član uredništva 2003.-

Voditelj Odjela za novovjekovnu povijest, 2001.-

Član Upravnog vijeća, 2001.-2009.

          Sveučilište u Zagrebu:

Voditelj i organizator novog nastavnog plana Studija povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, 2004.-2007.

ECTS koordinator svih studijskih smjerova na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, 2004.-2007.

Koordinator za humanističke znanosti Povjerenstva za preustroj i razvoj sveučilišnih studija Sveučilišta u Zagrebu, 2004.-2005.

          Povijesna struka opčenito:

Član stručnog povjerenstva u postupku inicijalne akreditacije za izvođenje studijskog programa, odnosno za obavljanje znanstvene djelatnosti (AZVO), listopad 2017., siječanj 2018.

Član Područnoga vijeća za humanističke znanosti, 2017.-

Predsjednik Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti - polja povijesti, povijesti umjetnosti, znanosti o umjetnosti, arheologije, etnologije i antropologije, 2013.-2017.

Tajnik HNOPZa (Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti) 1993.-99., dopredsjednik 1999.-2004.

Predsjednik Organizacijskog odbora Prvog kongresa hrvatskih povjesničara, 1999.

          Javno:

Su-osnivač Osnovne Montessori škole "Barunice Dedee Vranyczany", Zagreb i član Školskog odbora od 2003.

Stipendije:

Fulbright grant, Binghamton University, State University of New York, siječanj-svibanj 2010.

Research Fellow at IASH, University of Edinburgh, siječanj-travanj 2007.

Stipendist Philips-Van der Willigen studiefonds, SFRJ, 1986./87.

Znanstveno-istraživački interesi:

Kronološki: ranomoderna povijest, 17. i dugo 18. stoljeće.

Geografski: Vojna krajina, Hrvatska, Europa.

Tematski: politička povijest, prosvjetiteljstvo, nacionalni i kulturni identiteti, svakodnevica, zločin i kazna, religija, vojna povijest.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic