Tipologija iseljavanja
Šifra: 194401
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Monika Komušanac
Izvođači: Martina Miljak, mag. educ. geogr. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je predstaviti multidisciplinarne teorije i koncepte međunarodnih migracija, uz kritički osvrt na suvremene trendove hrvatskoga društva.

Predmet će posebnu pozornost posvetiti sljedećim sadržajima:
Osnovni pojmovi: migracija, prostorna mobilnost, tipovi migracija, migrantske skupine i post-migracijski socijalni procesi
Mikro-mezo-makro pristupi objašnjenju migracija
Migrantske mreže i generiranje migracijskih tokova
Migracije i novi oblici prostorne mobilnosti
Transnacionalni socijalni prostori
Oblici organiziranja migranata
Klasični i novi pristupi objašnjenju integracije migranata
Hrvatske migracije i hrvatska dijaspora

Opis sadržaja predmeta:
1. Migracijski termini i koncepti
2. Tipologije migracija: tradicionalni pristup pitanju migracija (teorija ravnoteže, teorija potiskivanja-privlačenja, gospodarske, zemljopisne i biheviorističke teorije migracija)
3. Suvremeni pristupi problemu migracija (demografska tranzicija, centar-periferija odnos, teorija mreža, teorija enklava, starenje stanovništva itd.)
4. Tokovi migracija kroz povijest
5. Internacionalne migracije (migracije građana iz države u državu, kriza "nacionalnoga identiteta, suvremene migracije u Europi")
6. Integracija, asimilacija, akulturacija
7. Migrantske mreže i transnacionalni socijalni prostori
8. Psiho-socijalne posljedice migracija
9. Kriza multikulturalizma, rasizam i ksenofobija
10. Migracijski tijekovi u hrvatskom narodu; uzroci i posljedice
11. Hrvatska dijaspora
12. Suvremeni migracijski procesi u Hrvatskoj
13. Politički aspekti iseljavanja Hrvata iz Bosne i Hercegovine
14. Suvremeno iseljavanje u Njemačku i Irsku
15. Sinteza i vrjednovanje
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , Mesić, Milan, Međunarodne migracije: tokovi i teorije, Filozofski fakultet, Zagreb, 2002., , , .
  2. , Tado Jurić (2018.), Iseljavanje Hrvata u Njemačku. Gubimo li Hrvatsku, Školska knjiga, Zagreb, 2018. (odabrana poglavlja), , , .
Preporučena literatura:
  1. , Akrap, Anđelko i Strmota, Marin (2015): Veliki iseljenički valovi iz Hrvatske od kraja 19. do kraja 20. stoljeća u zborniku: Hrvatska izvan domovine, Sopta, Marin ; Maletić, Franjo ; Bebić, Josip (ur.). Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga., , , .
  2. , Božić, Saša, Etničnost migrantskih zajednica: nastajanje novih manjina, u: Čičak-Chand, Ružica (ur.) Etničnost, nacija, identitet: Hrvatska i Europa, IMIN, HSD, Jesenski i Turk, Zagreb, 1998, str. 85-100., , , .
  3. , Božić, Saša, Uloga dijaspore u procesu transnacionalizacije, Revija za sociologiju 32(3-4): 117-132, 2001., , , .
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Monika Komušanac:

    Ponedjeljak, 11:30 - 12:30h ili prema prethodnom dogovoru e-mailom.

    Lokacija: 710 (zgrada 77)

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic