Statistika za komunikacijske znanosti
Šifra: 28469
ECTS: 4.0
Nositelji: nasl. doc. dr. sc. Iva Černja Rajter
Izvođači: nasl. doc. dr. sc. Iva Černja Rajter - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je upoznati polaznike s osnovnim statističkim pojmovima i tehnikama potrebitim za različite primjene u komunikologiji.
Opći ciljevi kolegija: studenti će steći osnovna statistička znanja i tehnike koje se koriste u komunikološkim istraživanjima, s naglaskom na tumačenju statističkih pokazatelja, posebice onih sadržanih u standardnim računalnim ispisima. Studenti kroz predavanja, vježbe, praćenje literature i samostalno rješavanje zadataka savladavaju osnovne statističke tehnike i pojmove: distribucija frekvencija, mod, medijan, srednja vrijednost, mjere disperzije, vjerojatnost, te osnovne distribucije diskretne i kontinuirane slučajne varijable. Studenti razvijaju statistički način razmišljanja i upoznaju precizne statističke načine izražavanja. Očekuje se da studenti predoče jasna statistička tumačenja rješenja zadataka.
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , Petz, B.; Osnovne statističke metode za nematematičare, III dopunjeno izdanje.; Naklada Slap, Jastrebarsko (1997), , , .
  2. , Papić, M.; Primijenjena statistika u MS Excelu; Naklada Zoro, Zagreb (2005), , , .
  3. , Baxter, L. A.; Babbi, E. R.; The Basics of Communication Research; Thomson Learning, Wadsworth, Belmont, Ca, USA (2004), , , .
  4. , , , , .
  5. , , , , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Komunikologija
Termini konzultacija:

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic