Praktične vježbe predmetne metodike [Hrvatski jezik]
Šifra: 239806
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Davor Piskač
Izvođači: Josip Periša, mag. educ. philol. croat. - Metodičke vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Metodičke vježbe 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Praktično osposobiti studente za rad u osnovnim i srednjim školama nakon što su stekli osnovna pedagoška znanja.
Očekuje se da studenti praktično primijene, održavajući samostalno nastavne sate, znanja stečena iz pedagogije, osobito didaktike i metodike nastave (predmet Hrvatski jezik).
Ovladati osnovnim nastavnim metodama i oblicima koristeći pri tome suvremene medije te u što većoj mjeri primjenjivati kao nastavni oblik samostalan rad učenika kroz osmišljavanje kreativnih radionica.


Akademska postignuća na razini programa kojima predmet pridonosi:
Objasniti i primijeniti normu hrvatskoga standardnoga jezika i prepoznati odstupanja.
Steći pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke kompetencije.
Samostalno prenositi znanja o hrvatskoj kulturi, identitetu, jeziku i književnosti u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju.
Primijeniti stručne pedagoške kompetencije i različite metodičke sustave za samostalno izvođenje nastave.
Definirati i grupirati temeljne pojmove: uputnik, izvedbeni program, individualizacija, godišnji plan i program, pisana priprema za izvedbu nastavnoga sata; prepoznati, opisati i koristiti se temeljnim propisnicima za rad s učenicima te samostalno sastaviti pisanu pripravu za izvedbu nastavnoga sata.
Kritički se odnositi prema usvojenim sadržajima i argumentirati svoje zaključke u pisanom i usmenom obliku.

Očekivana akademska postignuća na razini predmeta:
Primijeniti sadržaj usvojen kroz teorijske nastavne predmete.
Objasniti teorijska polazišta predmetne nastave.
Razlikovati interakcijske nastavne oblike, metode i nastavna sredstva.
Definirati temeljna nastavnička umijeća.
Identificirati načine interdisciplinarnoga koncepta planiranja i izvođenja nastave.
Uspoređivati različite didaktičke, pedagoške i psihološke teorije i postavke.
Planirati Operativni nastavni plan i program iz Hrvatskoga jezika za čitavu školsku godinu služeći se pri tom utvrđenim didaktičko-metodičkim pravilima kao i propisanom zakonskom regulativom.
Isplanirati najmanje dvije nastavne jedinice odabrane iz udžbenika Hrvatskoga jezika za osnovnu i/ili srednju školu.
Samostalno prakticirati najmanje dvije nastavne jedinice odabrane iz udžbenika Hrvatskoga jezika za osnovnu i/ili srednju školu.
Napraviti više oblika pismenih provjera znanja.
Sastaviti kraći anketni upitnik kojim će biti moguće evaluirati rad nastavnika ili nastavne sate hrvatskoga jezika.

S obzirom da je ovdje riječ o praktičnim vježbama iz predmetne metodike (Hrvatski jezik), predavanja su svedena na minimum i odnose se samo na kratke upute profesora i komentare i/ili sugestije na održane i provedene nastavne sate, radionice te na pismene oblike rada studenata, a one su u smislu provođenja nastave zastupljene ovim sadržajima:
1. Plan rada na predmetu; upoznavanje sa silabom, podjela zadaća, prava i obveze studenata, način polaganja ispita, popis literature
2. Izrada Operativnoga nastavnoga plana i programa iz predmeta Hrvatski jezik
3. Izrada uputnika (kurikula) nastavnoga predmeta
4. Izrada ispitnoga kataloga
5. Izrada plana stručnoga usavršavanja nastavnika
6. Kreativna radionica
7. Oblici vrjednovanja učenika
8. Oblici pisanih provjera znanja
9. Planiranje nastavnoga sata
10. Motivacija učenika
11. Izvođenje nastavnoga sata
12. Izrada anketnoga upitnika
13. Samovrjednovanje nastavnika
14. Održavanje roditeljskoga sastanka
15. Rekapitulacija gradiva i vrjednovanje rada na predmetu
Ishodi učenja:
Literatura:
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kroatologija
Obavezni predmet - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL(19020): Izborno (NASTAVNIČKI MODUL) - Redovni smjer - Znanstveni
DIPL(19020): Izborno (NASTAVNIČKI MODUL) - Redovni smjer - Znanstveni
DIPL(19020): Izborno (NASTAVNIČKI MODUL) - Redovni smjer - Znanstveni
Termini konzultacija:
  • izv. prof. dr. sc. Davor Piskač:

    Utorak od 13 do 14 sati.

    Lokacija:
  • Josip Periša, mag. educ. philol. croat.:


    Srijedom od 14:00 do 15:00

    Lokacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic