Hrvatski humanistički ep
Šifra: 86902
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Maja Matasović
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je kolegija upoznati studenta s hrvatskim latinističkim epskim pjesništvom u 15. i 16. st, te mu omogućiti da ga sagleda u kontekstu antičke, odnosno suvremene europske humanističke epske produkcije. Studentske obaveze uključuju: pohađanje nastave, obradu odabranih tekstova na satu, te ispit nakon odslušanog semestra.
The goal of this course is to introduce students to the Croatian humanist epic during the 15th and the 16th centuries. It will also enable them to view this poetry in the context of the epics of antiquity, and the European humanist epic production of the time. Obligations of the students include: regular attendance, preparation and discussion of selected texts and passing the exam after the semester has finished.
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , Odabrani odlomci sljedećih epova u izvorniku (cca 2000 stihova): Jakov Bunić - De raptu Cerberi; De vita et gestis Christi; Marko Marulić - Davidias (i Tropologica); Damjan Beneša - De morte Christi; Ivan Polikarp Severitan -Solimais; Ivan Bona Bolica - Descriptio Ascriviensis urbis; Ilija Crijević - De Epidauro;, , , .
  2. , Marulić, Marko - Davidijada. Hrvatski latinisti, Knjiga 7. (priredili Veljko Gortan i Branimir Glavičić); Zagreb, JAZU (1974), , , .
  3. , Bunić, Jakov - Otmica Kerbera/ Kristov život i djela. Hrvatski latinisti, Knjiga 9.; Zagreb, JAZU (1978), , , .
  4. , Gortan, V. - Vratović, V.; Hrvatski latinisti I. (Pet stoljeća hrvatske književnosti, 2), bilješke o spominjanim autorima; Zagreb, MH (1969), , , .
  5. , Franičević, Marin; Povijest hrvatske renesansne književnosti (I. i II.); Zagreb, MH (1986), , , .
1. semestar
LAT _DIPL_DVP ( 17064) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Hrvatski latinitet

2. semestar Ne predaje se
LAT-dipl (7584): Izborni kolegiji - Redovni studij - Hrvatski latinitet

3. semestar
LAT _DIPL_DVP ( 17064) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Hrvatski latinitet
LAT-dipl (7584): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički

4. semestar Ne predaje se
LAT _DIPL_DVP ( 17064) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Hrvatski latinitet
LAT-dipl (7584): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic