Filozofski temelji govora o Bogu
Šifra: 213956
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Anto Gavrić
Izvođači: prof. dr. sc. Anto Gavrić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta
Mnogi su se među najvećim filozofima pitali o postojanju Boga i njegovim bitnim atributima te o odnosu ili suprotstavljanju vjere i razuma. Dokazi za Božje postojanje imaju bogatu tradiciju, kojoj su najveći umovi čovječanstva dali svoj doprinos, počevši već od starogrčke filozofije, preko srednjovjekovne pa sve do suvremene filozofije.
Ciljevi kolegija su: istaknuti temeljna obilježja i odrediti temeljne pojmove za govor o Bogu; odrediti kako filozofija postavlja pitanje o Bogu; odrediti što je uključeno u pitanje o Bogu; navesti najznačajnije doprinose i filozofe koji su tematizirali Božje postojanje; analizirati najutjecajnije pristupe govoru o Bogu; analizirati najistaknutije izvorne filozofijske tekstove o Božjem postojanju i Božjim atributima; osposobiti studente za samostalno čitanje filozofijskih tekstova s temom Božjega postojanja i Božje naravi; osposobiti studente za samostalno argumentirano raspravljanje o Božjem postojanju i Božjoj naravi.

Akademska postignuća na razini programa kojima predmet doprinosi:

Interpretirati i prosuđivati filozofske pojmove, argumente i teorije.
Prosuđivati interdisciplinarno i uvažavati različite znanstvene metodologije i poglede na posebna pitanja i probleme.
Argumentirati i racionalno braniti vlastita filozofska shvaćanja i stajališta
.
Očekivana akademska postignuća na razini predmeta:
Bolje poznavati teme i argumentacije, posebice iz metafizike i teodiceje, jasnije shvaćati sadržaj nekih skolastičkih pojmova iz skolastičke argumentacije.
Kritički promišljati i biti spreman na argumentiranu raspravu o prijepornoj tematici (teizam i ateizam))koja je u filozofiji prisutna stoljećima.
Razložiti terminološke i konceptualne razlike u području filozofije i religije, odrediti sličnosti i razlike, prostor suradnje i prijepora.
Jasnije definirati pojmove poput: teizam, ateizam, agnosticizam, Bog, apsolutno biće, čista zbilja...
Razlikovati materijalni i formalni objekt te metodu filozofije i religije.
Analizirati različite filozofske argumente o pitanju Božje egzistencije.
Istražiti različite filozofske pravce (škole))o temi predmeta.
Usvojiti temeljne kritičke kompetencije klasifikacije, analize i vrjednovanja pojedinih stavova i argumenata govora o Bogu.

Sadržaj predmeta razrađen prema satnici predavanja
1. Uvod u tematiku kolegija.
2. Pojmovi: teizam, ateizam, agnosticizam
3. Mogućnost i opravdanost metafizike.
4. Transcendentalnost, analogija i jednoća bića; načelo identiteta i neprotuslovlja
5. Kategorije bića: supstancija i akcidenti
6. Razumijevanje nastajanja (gibanja) i načelo prvenstva zbiljnosti (o zbiljnosti i mogućnosti)
7. Načelo uzročnosti
8. Potreba i mogućnost "dokazivanja"Božje egzistencije
9. Augustinov dokaz iz istine
10. Boetijev dokaz za postojanje apsolutnoga dobra
11. Anzelmov ontološki dokaz
12. Prikaz pet putova Tome Akvinskoga
13. Analiza Tominih putova za dokazivanje Božjega postojanja
14. Božje postojanje i problem zla
15. Govor o Bogu danas: pitanje nad pitanjima
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar
FIL (1826): Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija i kultura
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija

2. semestar Ne predaje se
FIL (1826): Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija i kultura
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija

3. semestar
FIL (1826): Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija i kultura

4. semestar Ne predaje se
FIL (1826): Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija i kultura

5. semestar
FIL (1826): Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija i kultura

6. semestar Ne predaje se
FIL (1826): Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija i kultura
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic