O nama

Studij filozofije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu postoji već gotovo tri desetljeća, od 1992. kao studij, a od 1993. kao sveučilišni dodiplomski studij. Njegova je specifičnost naglasak na povezanosti filozofije s drugim područjima znanja i uvažavanje činjenice da bavljenje općim i tradicionalnim filozofskim problemima nužno uključuje proučavanje mnoštva sadržaja koje filozofija dijeli s ostalim humanističkim te društvenim i prirodnim znanostima. Sve tri razine studija filozofije na Hrvatskim studijima ustrojene su prema suvremenim znanstvenim i didaktičkim standardima i po uzoru na prestižne svjetske studije filozofije, ne zanemarujući, međutim, niti specifičnu srednjoeuropsku tradiciju proučavanja povijesti filozofije. Svrha suvremenog studija filozofije stjecanje je što potpunijeg i temeljitijeg razumijevanja svijeta i čovjekova položaja u njemu te osposobljavanje za argumentirano iznošenje, interpretaciju i kritičku analizu stavova, vjerovanja i teorija u različitim područjima ljudskog djelovanja i znanja. Razmišljate li ozbiljno o studiju filozofije, na ovim ćete stranicama moći doznati na koji način Odjel za filozofiju Hrvatskih studija nastoji ispuniti ovu svrhu.


Objavljeno: 17. 4. 2019. u 20:36
Marko Kardum
Suradnja s vodećim kineskim...

U sklopu bilateralne suradnje NR Kine i Republike Hrvatske, koja je uspostavljena na političkoj razini predsjednika vlada obaju država, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji s Beijing Sport University, organizirao je međunarodnu konferenciju First Belt and Road Forum.

Tom prilikom sklopljeni su ugovori o suradnji (Memorandum of  Understanding) Sveučilišta u Zagrebu s Beijing Normal University i s Beijing Sport University, Kina, koje su potpisali rektor Damir Boras i prorektori navedenih pekingških sveučilišta Zhou Zuoyu i Gao Feng. Potom je održan razgovor o uspostavi suradnje u pojedinim poljima humanističkih znanosti, za koju postoji obostrani interes, u kojemu su sudjelovali, sa strane Sveučilišta u Zagrebu, prorektorica Ivana Čuković Bagić, akademkinja Milena Žic Fuchs, zamjenica predsjednika Sveučilišnog savjeta, akademik Vladimir Bermanec, predsjednik Odbora za znanost i međunarodnu suradnju, izv. prof. art. Tomislav  Buntak, Akademija likovnih umjetnosti, te profesori Stjepan Ćosić i Mislav Kukoč, s Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Beijing Normal University zastupali su prorektor Zouyu Zhou, profesor visokoškolske naobrazbe i zamjenik voditelja Instituta za istraživanje obrazovne politike Kine, Xiandong Wu, profesor etike i dekan Filozofskog fakulteta, te voditelj Centra za istraživanje vrednota i kulture, profesor Gongle Yang, dekan Fakulteta za povijest i voditelj Istraživačkog centra za teoriju povijesti i historiografiju, Hu Zhifeng, dekan Fakulteta umjetnosti i komunikologije i Kai Xiao, voditelj  Centra za konfucijanske institute, te zamjenik voditelja sveučilišnog Ureda za međunarodnu razmjenu i suradnju.

Kineski kolege predstavili su Beijing Normal University kao jedno od vodećih kineskih sveučilišta, koje je Ministarstvo prosvjete NR Kine proglasilo najboljim (top 1) u Kini iz znanstvenih disciplina i studija obrazovanja, psihologije, kineskog jezika i književnosti, matematike, kineske povijesti i geografije. Beijing Normal University ima 2119 stalno zaposlenih nastavnika koji obrazuju oko 26.500 studenata (od toga oko 2000 stranih studenata iz 99 država sa svih kontinenata), u sveukupno više od 400 dodiplomskih, diplomskih poslijediplomskih i poslijedoktorskih studijskih programa. Mogućnosti suradnje otvaraju se glede razmjene profesora i studenata obaju sveučilišta preko programa Erasmus + koji omogućuje suradnju s vaneuropskim sveučilištima. Profesor Wu  predstavio je kratke studijske programe poput „ljetne filozofske škole“, te međunarodni diplomski studij (MA program) kineske filozofije, s mogućnošću razmjene studenata i profesora. Također je predstavio sveučilišni filozofski časopis Frontiers of Philosophy in China.  Prof. Kukoč potom je predstavio studij filozofije na Hrvatskim studijima, te Hrvatsko filozofsko društvo koje organizira godišnje međunarodne filozofske konferencije: Simpozij HFD u Zagrebu,  Mediteranski korijeni filozofije u Splitu, Lošinjski dani bioetike i Dani Frane Petrića u Cresu. Kolege iz Kine upoznao je i s časopisima HFD-a te im uručio primjerke Filozofskih istraživanja i Synthesis philosophica u kojima su objavljeni tematski blokovi o kineskoj filozofiji. Također je predstavio Znanstveni centar izvrsnosti i inovativni koncept integrativne bioetike kao najpropulzivniju orijentaciju u suvremenoj hrvatskoj filozofiji.  Sugovornici, kako iz polja filozofije, tako i iz područja povijesti i umjetnosti, izrazili su spremnost i nadu u uspostavu suradnje koja bi trebala rezultirati razmjenom studenata i profesora u znanstveno-nastavnim programima, razmjenom publikacija te sudjelovanjem za znanstvenim skupovima u Kini i Hrvatskoj.

Mislav Kukoč

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic