O nama

Studij filozofije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu postoji već gotovo tri desetljeća, od 1992. kao studij, a od 1993. kao sveučilišni dodiplomski studij. Njegova je specifičnost naglasak na povezanosti filozofije s drugim područjima znanja i uvažavanje činjenice da bavljenje općim i tradicionalnim filozofskim problemima nužno uključuje proučavanje mnoštva sadržaja koje filozofija dijeli s ostalim humanističkim te društvenim i prirodnim znanostima. Sve tri razine studija filozofije na Hrvatskim studijima ustrojene su prema suvremenim znanstvenim i didaktičkim standardima i po uzoru na prestižne svjetske studije filozofije, ne zanemarujući, međutim, niti specifičnu srednjoeuropsku tradiciju proučavanja povijesti filozofije. Svrha suvremenog studija filozofije stjecanje je što potpunijeg i temeljitijeg razumijevanja svijeta i čovjekova položaja u njemu te osposobljavanje za argumentirano iznošenje, interpretaciju i kritičku analizu stavova, vjerovanja i teorija u različitim područjima ljudskog djelovanja i znanja. Razmišljate li ozbiljno o studiju filozofije, na ovim ćete stranicama moći doznati na koji način Odjel za filozofiju Hrvatskih studija nastoji ispuniti ovu svrhu.


Objavljeno: 14. 6. 2016. u 23:21
Pavel Gregorić

Peta radionica u ciklusu Propozicijski i nepropozicijski stavovi, u organizaciji Odjela za filozofiju Hrvatskih studija, održat će se u četvrtak 16. lipnja 2016. u 17.00h u dvorani "Gospić". Izlaganje će održati dr. sc. Joško Žanić na temu "Spoznaja općih istina putem fikcije". 

SAŽETAK: U izlaganju se razmatra priroda općih iskaza koje je moguće izlučiti iz nekog fikcionalnog djela i projicirati na stvarni svijet. Forma dotičnih iskaza specificirana je ovako: "Bilo koji F tipično ima G". Tvrdi se da je to izlučivanje vođeno pretpostavkom da su barem neka od svojstava koja su pripisana nekom liku u fikcionalnom djelu takva da je lik posebno reprezentativan za to svojstvo. Uvodi se distinkcija između dvije vrste općih iskaza izlučivih iz fikcije, te se ta distinkcija elaborira duž šest dimenzija.
Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic