O nama

Studij filozofije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu postoji već gotovo tri desetljeća, od 1992. kao studij, a od 1993. kao sveučilišni dodiplomski studij. Njegova je specifičnost naglasak na povezanosti filozofije s drugim područjima znanja i uvažavanje činjenice da bavljenje općim i tradicionalnim filozofskim problemima nužno uključuje proučavanje mnoštva sadržaja koje filozofija dijeli s ostalim humanističkim te društvenim i prirodnim znanostima. Sve tri razine studija filozofije na Hrvatskim studijima ustrojene su prema suvremenim znanstvenim i didaktičkim standardima i po uzoru na prestižne svjetske studije filozofije, ne zanemarujući, međutim, niti specifičnu srednjoeuropsku tradiciju proučavanja povijesti filozofije. Svrha suvremenog studija filozofije stjecanje je što potpunijeg i temeljitijeg razumijevanja svijeta i čovjekova položaja u njemu te osposobljavanje za argumentirano iznošenje, interpretaciju i kritičku analizu stavova, vjerovanja i teorija u različitim područjima ljudskog djelovanja i znanja. Razmišljate li ozbiljno o studiju filozofije, na ovim ćete stranicama moći doznati na koji način Odjel za filozofiju Hrvatskih studija nastoji ispuniti ovu svrhu.


Objavljeno: 29. 1. 2015. u 20:10
Uređeno: 19. 2. 2015. u 18:33
Pavel Gregorić

U utorak 3. veljače 2015., s početkom u 18.00h, održat će se okrugli stol pod naslovom “Znanost i vjera: sklad, mimoilaženje ili sukob?” u velikoj dvorani Matice Hrvatske, Strossmayerov trg 4. Uvodna izlaganja održat će prof. dr. sc. Mirko Planinić (PMF, SuZg), izv. prof. dr. sc. Hrvoje Štefančić (HKS), izv. prof. dr. sc. Pavel Gregorić (HS, SuZg) i dr. sc. Saša Ceci (IRB). Okrugli stol moderirat će prof. dr. sc. Stipe Kutleša s Instituta za filozofiju u Zagrebu. Nakon desetominutnih izlaganja slijedi rasprava. Ovdje možete preuzeti plakat.

[EDIT: Audio-snimka okruglog stola može se preuzeti ovdje.]

-------------------------

Red. prof. dr. sc. Mirko Planinić je doktorirao fiziku na PMF-u u Zagrebu 1999. godine, a
usavršavao se na Sveučilištu Indiana u SAD. Radi na Fizičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu, na
kojemu je obnašao dužnost pročenika od 2012. do 2014. godine. Bavi se eksperimentalnom
fizikom elementarnih čestica u eksperimentima na velikim ubrzivačima čestica u SAD i
Švicarskoj te istražuje nastajanje i svojstva kvarkovsko-gluonske plazme. Voditelj je više
međunarodnih znanstvenih projekata, objavio je u koautorstvu preko 200 članaka u vodećim
znanstvenim časopisima, koautor je dva sveučilišna priručnika, te je održao niz pozvanih
predavanja na međunarodnim konferencijama.


Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Štefančić je doktorirao fiziku na PMF-u u Zagrebu 2002. godine, a
usavršavao se na Sveučilištu u Barceloni. Bio zaposlen na Institutu “Ruđer Bošković” do
2014. godine, a od 2014. radi na Hrvatskom katoličkom sveučilištu gdje obnaša dužnost
prorektora za znanost. Bavio se istraživanjima u područjima fizike visokih energija, fizikalne
kozmologije i znanosti o kompleksnim sustavima. Osobit interes su mu interdisciplinarne
primjene metoda i pristupa teorijske fizike. Publicirao je višestruko citirane radove u
istaknutim međunarodnim časopisima iz područja fizike i povezanih područja, te izlagao na
brojnim međunarodnim znanstvenim skupovima.


Izv. prof. dr. sc. Pavel Gregorić je doktorirao filozofiju na Sveučilištu u Oxfordu 2003.
godine, a usavršavao se na CEU u Budimpešti i Humboldt-Universitätu u Berlinu. Bio je
zaposlen na Filozofskom fakultetu do 2011., kada prelazi na Odjel za filozofiju Hrvatskih
studija Sveučilišta u Zagrebu. Od 2012. godine obnaša dužnost prodekana za znanost i
međunarodnu suradnju. Bavi se antičkom filozofijom, ranom novovjekovnom filozofijom,
filozofijom uma, povješću i filozofijom znanosti. Objavio je veći broj radova u inozemnim
časopisima i održao brojna izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima u Hrvatskoj i
inozemstvu. Jedan je od urednika znanstvenog časopisa Rhizomata – A Journal for Ancient
Philosophy and Science
(De Gruyter, Berlin).


Dr. sc. Saša Ceci je doktorirao fiziku na PMF-u u Zagrebu 2007. godine, a usavršavao se na
Sveučilištu u Georgiji u SAD. Zaposlen je na Institutu “Ruđer Bošković” gdje istražuje
pobuđena stanja i raspade raznih subatomskih kvantnih objekata i sistema. Objavljivao je
radove u međunarodnim časopisima i izlagao na konferencijama u inozemstvu, a odnedavna
obnaša dužnost tajnika Hrvatskog fizikalnog društva. Povremeno predaje fiziku i
programiranje na Sveučilištu u Zagrebu i bavi se promocijom znanosti. Teži je dio
voditeljskog i autorskog dvojca znanstvene emisije na HRT-u pod nazivom "Treći element",
jedan je od suosnivača "Društva za promociju znanosti i kritičkog mišljenja", suorganizator
njihovih mjesečnih tribina o razbijanju mitova "Skeptici u pubu" i piše blog "Blesimetar" na
portalu Jutarnjeg lista.

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic