O djelatniku
doc. dr. sc. Wollfy Krašić
Zvanje:docent
Lokacija: 711
E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA DEMOGRAFIJU I HRVATSKO ISELJENIŠTVO
Godina diplomiranja:2012.
Godina doktoriranja:2016.

Nastava

prijediplomski

diplomski

doktorski

Životopis

Dr. sc. Wollfy Krašić hrvatski je državljanin, oženjen, s prebivalištem u Zagrebu, rođen 12. srpnja 1988. u Rijeci. Osnovnu školu pohađao je u Mrkoplju i završio je s uspjehom 5,00. Potom je završio Prvu riječku hrvatsku gimnaziju u Rijeci (5,00 uspjeh, učenik naraštaja, dva puta državni prvak iz povijesti, stipendist Grada Rijeke). Godine 2007. upisao je preddiplomski dvopredmetni studij arheologije i povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, koji je završio 30. rujna 2010. s težinskim prosjekom ocjena 4,831. Godine 2010. kao stipendist Grada Rijeke upisao je diplomski studij moderne i suvremene povijesti, istraživački smjer, na istom fakultetu i na njem je 12. rujna 2012. diplomirao s temom „Djelovanje dr. Ante Cilige u Kraljevini Jugoslaviji i Nezavisnoj Državi Hrvatskoj od 1936. do 1944.“ i težinskim prosjekom ocjena 4,923. Poslijediplomski studij moderne i suvremene povijesti započeo je 2012. godine na istom fakultetu, završivši ga 04. srpnja 2016. godine obranom doktorskog rada naslova „Hrvatsko proljeće i hrvatska politička emigracija“ (stipendist udruge FOHS). U znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika u polju povijesti izabran je odlukom Matičnoga odbora za polje povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, znanosti o umjetnosti, etnologije i antropologije 21. ožujka 2019.Od kolovoza 2013. godine bio je zaposlen u uredu Genealozi d.o.o. u Zagrebu. Odlukom privremenog Znanstveno-nastavnog vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu s elektroničke sjednice održane 3. – 7. listopada 2019. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta na neodređeno radno vrijeme u punom radnom vremenu na Odsjeku za demografiju i hrvatsko iseljeništvo.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

Autorske znanstvene monografije:

Hrvatsko proljeće i hrvatska politička emigracija, Zagreb: Školska knjiga, 2018., 456 str., ISBN 978-953-0-60032-4.

Hrvatski pokret otpora. Hrvatske državotvorne organizacije i skupine 1945.-1966., Zagreb: AGM, 2018., 343 str., ISBN 978-953-174-499-7.

Izvorni znanstveni radovi a1:

„Djelovanje kapucinskog protualkoholnog društva „Sveta vojska“. Historijski zbornik. LXVII, br. 1, Zagreb, 2014., str. 129–149.

„Sjećanja Franje Mikulića na Hrvatsko proljeće“. Radovi. 50, br. 2, Zagreb 2018., str. 209–241.

„Croatian National Congress' Actions During the Period Josip Broz Tito's Illness and Death.“ Zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država“. Institut za migracije i narodnosti. Zagreb, 2020. 821-832.

Izvorni znanstveni radovi u ostalim znanstvenim časopisima

„Ekološke teme na stranicama časopisa Arena“. Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša. 13 (2017), 13, str. 128–146.

„Služba državne sigurnosti Socijalističke Republike Hrvatske potkraj 1970-ih i početkom 1980-ih“. Zbornik Janković. 3 (2019), 3, str. 355–387.

Izvorni znanstveni radovi u zbornicima znanstvenih skupova

„Geneza i modifikacije ideje o hrvatskom miru“. Hrvatska izvan domovine : zbornik radova predstavljenih na prvom Hrvatskom iseljeničkom kongresu u Zagrebu 23. – 26. lipnja 2014. Ur. Marin Sopta, Franjo Maletić, Josip Bebić. Golden marketing-Tehnička knjiga: Centar za kulturu i informacije Maksimir: Hrvatska matica iseljenika. Zagreb, 2015., str. 133–147.

„Hrvatska akademija Amerike – pogled iz jugoslavenskog kuta.“ Bogdan Radica, život i vrijeme. Zbornik radova. Ur. Ivan Bošković i Marko Trogrlić. Književni krug Split, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Split, 2019. 59-92.

„Nastanak, rad i gašenje prvog Hrvatskog narodnog vijeća.“ Bogdan Radica, život i vrijeme. Zbornik radova. Ur. Ivan Bošković i Marko Trogrlić. Književni krug Split, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Split, 2019. 113-136.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic