O djelatniku
izv. prof. dr. sc. Vladimira Rezo
Zvanje:izvanredni profesor
Lokacija: 013
Konzultacije:

Konzultacije ponedjeljkom, 11:00 - 12:00, soba 013.

Telefon:245-7652
E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU
Godina diplomiranja:1997.
Godina magistriranja:2003.
Godina doktoriranja:2011.
Na odjelu od:2018.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Životopis

Vladimira Rezo rođena je 7. 6. 1973. u Slavonskom Brodu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je kroatistiku 1997. godine. Po završenom studiju počinje surađivati na izdavačkom projektu Stoljeća hrvatske književnosti u Matici hrvatskoj, gdje je i zaposlena do svibnja 1999. godine, potom u Državnom zavodu za statistiku, 2000.-2001. godine. Od rujna 2001. do travnja 2014. godine zaposlena je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje kao znanstvena novakinja na projektu Tekstologija hrvatske pisane baštine, a na istom institutu od srpnja 2015. do rujna 2016. zaposlena je kao voditeljica ESF projekta Latinska gramatika Josipa Jurina LAGRAJU. (Za trajanja projekta u učilištu Algebra stekla je stručnu kvalifikaciju Voditeljica izradbe i provedbe projekata financiranih iz EU-fondova.) Od svibnja 2018. radi na Odsjeku za komunikologiju Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Stupanj magistra znanosti na Filozofskom je fakultetu stekla 29. travnja 2003. godine, a doktorsku disertaciju Novohistorističko čitanje časopisa Savremeni pogledi, kod mentora Vinka Brešića, obranila je 15. lipnja 2011. godine.

10. veljače 2014. izabrana je u zvanje znanstvenoga suradnika na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 7. rujna 2016. na Hrvatskim studijima u zvanje naslovne docentice, a 29. ožujka 2018. u znanstveno-nastavno zvanje docent.

Od srpnja 2014. tajnica A1 časopisa Libri & Liberi za istraživanje dječje književnosti i kulture. Od 2020. članica uredništva.

Angažirana na 3. programu Hrvatskog radija kao priređivačica eseja književnih povjesničara i esejista u emisiji Kozmopolis – književnost u kontekstu.

Pored jezikoslovnih tema iz povijesti jezika, znanstveni je interes usmjerila k temama medija, povijesti i teorije (napose recentnih strujanja) nacionalne i dječje književnosti.

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

Autorska knjiga

Rezo, Vladimira (2014). Provincija je gusta masa. Novohistorističko čitanje časopisa Savremeni pogledi (1935-1936). Zagreb − Slavonski Brod: Hrvatska sveučilišna naklada − Filozofski fakultet − Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje.

Urednička knjiga

Mato Blaževac Pajkov. Luka Lukić ‒ učitelj, melograf i etnograf u Klakaru. (ur. dr. sc. Jakša Primorac i dr. sc. Vladimira Rezo), HAZU − Općina Klakar, Zagreb  − Klakar.

Znanstveni radovi

17. Rezo, Vladimira (2020). Djela Iva Vojnovića kao vrelo za Klaićev Rječnik stranih riječi. Kroatistika na Kijevskom nacionalnom sveučilištu Taras Ševčenko. 25 godina specijalnosti. Zbornik znanstvenih radova (Materijali konferencije). Kijev: Kijevsko nacionalno sveučilište „Taras Ševčenko“, Institut filologije, 92‒114.

16. Rezo, Vladimira (2020). Neke značajke jezika zakonskih tekstova 19. stoljeća. Od norme do uporabe 2. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Od norme do uporabe 2, održanoga 28. i 29. rujna 2018. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Osijek ‒ Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ‒ Hrvatska sveučilišna naklada, 178‒193.

15. Rezo, Vladimira (2019). Biblijski likovi i događaji u proznom opusu Mare Švel-Gamiršek. Kroatologija: časopis za hrvatsku kulturu, 10 (1): 39‒85.

14. Rezo, Vladimira (2018). Izricanje straha u Šegedinovu opusu. Zbornik VI. dana Petra Šegedina. Korčula ‒ Zagreb: Grad Korčula ‒ Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 109‒121.

13. Horvat, Marijana; Rezo, Vladimira (2018). O tvorbi imenica i pridjeva u Jurinovoj Slovkinji. Od dvojbe do razdvojbe. Zbornik radova u čast profesorici Branki Tafri. Zagreb: Ibis grafika, 327‒343.

12. Rezo, Vladimira (2018). Jezik hrvatskih administrativno-poslovnih tekstova u 20. stoljeću. − Povijest hrvatskoga jezika. 5. knjiga: 20. stoljeće ‒ prvi dio. Zagreb: Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica. 371‒439.

11. Rezo, Vladimira (2016). Roman “Naša Mare” Viktora Cara Emina. Zbornik radova Viktor Car Emin 1870.-1963. Katedra Čakavskoga sabora općine Mošćenička Draga − Udruga Jenio Sisolski, Brseč. Mošćenička Draga. 137−160.

10. Rezo, Vladimira (2015). Jezik hrvatskih administrativno-poslovnih tekstova u 19. stoljeću. − Povijest hrvatskoga jezika. 4. knjiga: 19. stoljeće. Zagreb: Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica. 357‒401.

9. Kos-Lajtman, Andrijana; Rezo, Vladimira (2014). Bajke i basne. − Ivana Brlić-Mažuranić: Bibliografija. Brešić, Vinko (ur.). Slavonski Brod: Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod, 63-165.

8. Klinčić, Ivana; Rezo, Vladimira (2013). Složeni glagolski predikat u hrvatskom kajkavskom književnom jeziku sa stajališta reda riječi. Rasprave: časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 39/2, 475−495.

7. Klinčić, Ivana; Rezo, Vladimira (2013). Posmrtni govori na hrvatskom kajkavskom književnom jeziku. Studia Slavica Savariensia, 1−2, 280−285.

6. Rezo, Vladimira (2013). Prostor u Čudnovatim zgodama šegrta Hlapića. − Libri & Liberi, 2 (2), 225−239. Isto i u (2015) Šegrt Hlapić – od čudnovatog do čudesnog: zbornik radova. Majhut, Berislav; Narančić Kovač, Smiljana; Lovrić, Sanja (ur.). Zagreb − Slavonski Brod: Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti − Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod, 89-101.

5. Rezo, Vladimira (2012). Češka i slovačka književnost u časopisu Savremeni pogledi. Peti hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa održanoga u Rijeci od 7. do 10. rujna 2010. Knjiga 1. Rijeka: Filozofski fakultet, 255−263.

4. Rezo, Vladimira (2012). Slovopis i pravopis Ivanošićeva djela Svemogući neba i zemlje Stvoritelj. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 38/2, 433−454.

3. Rezo, Vladimira (2012). Zagrebački toponimi i urbani prostorni pokazatelji u opusu Petra Šegedina. Zbornik Zagreb u djelima Petra Šegedina. Zagreb − Korčula: LZ Miroslav Krleža − Grad Korčula, 41−50.

2.Rezo, Vladimira (2011). Novohistorističko čitanje Kukuljevićeve studije “Marko Marulić i njegova doba”. Zbornik o Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom. Zagreb: Hrvatski studiji, 411−438.

1. Rezo, Vladimira (2010). Polemike u časopisu Savremeni pogledi − pokazatelj kolektivne proizvodnje časopisa. Studia lexicographica, 4 (7), 124−139.

 

Profesionalni interesi i članstva

Članica Hrvatske udruga istraživača dječje književnosti (HIDK).

Izabrani projekti

1. Projekt: Tekstologija hrvatske pisane baštine. Institucija: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Vrsta projekta: kompetitivan, financiran sredstvima Hrvatske zaklade za znanost. Status na projektu: Znanstveni novak. Vrijeme: 19. 9. 2001. – 31. 12. 2013.

2. Projekt: Korpuslinguistik und diachrone Syntax: Subjektkasus, Finitheit und Kongruenz in slavischen Sprachen. Institucija: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Vrsta projekta: u suradnji s Institutom za slavistiku Sveučilišta u Regensburgu i Institutom za slavistiku Humboldtova sveučilišta u Berlinu. Status na projektu: Vanjski suradnik. Vrijeme: 1. 4. 2014. – 30. 9. 2016.

3. Projekt: Latinska gramatika Josipa Jurina LAGRAJU. Institucija: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Vrsta projekta: kompetitivan, financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda. Status na projektu: Voditeljica. Vrijeme: 29. 6. 2015. – 30. 9. 2016.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic