O djelatniku
doc. dr. sc. Mijo Beljo
Zvanje:docent
Funkcija:docent
Lokacija: 117
Konzultacije:

Utorkom: 10.00 - 11.00

Srijedom: 9.45 - 11.00

E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA POVIJEST
Godina diplomiranja:2014.
Godina doktoriranja:2021.
Na odjelu od:2017.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Životopis

Mijo Beljo je rođen 30. svibnja 1989. u Mostaru, Bosna i Hercegovina (BiH). U gradiću Prozoru (BiH) završio je osnovno školsko obrazovanje nakon čega je 2004. upisao Gimnaziju Ivana Zakmardija Dijankovečkoga u Križevcima, Republika Hrvatska. Jednopredmetni preddiplomski studiji povijesti upisao je 2009. na tadašnjim Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom 2012. stekao je diplomu sveučilišnog prvostupnika povijest kada je proglašen najboljim studentom povijesti prijediplomskog studija. Iste godine upisuje jednopredmetni studiji povijesti, nastavnički smjer, koji  završava izvrsnim uspjehom 2014. godine. Nedugo zatim, upisao je poslijediplomski doktorski studiji povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

Poslije završetka diplomskoga studija bio je zaposlen kao nastavnik povijesti u Osnovnoj školi Alojzija Stepinca u Zagrebu. Na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu zaposlen je od 2017. kada je izabran u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na Odsjeku za povijest. Od tada izvodi seminarski dio nastave iz obveznih i izbornih predmeta moderne i suvremene hrvatske te svjetske povijesti. U lipnju 2021. uz mentorstvo prof. dr. sc. Ivice Lučića obranio je doktorsku disertaciju pod nazivom Politički i vojni odnosi na području sjeverne Hercegovine od 1992. do 1994. godine kojom je stekao zvanje doktora znanosti (dr. sc.). Sredinom 2022. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta na matičnom Odsjeku za povijesti na kojemu je nositelj više predmeta usko vezanih za tematiku Domovinskoga rata u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini.

Od 2016. bio je studentski predstavnik u Znanstveno-nastavnom vijeću Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom 2018. postao je član Radne skupine za izradu prijedloga reformiranog studija Povijest na tadašnjim Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu te član Povjerenstva za studentsku mobilnost i upis na diplomski studij povijesti. Pored toga, od 2020. član je i Radne skupine za reformu studijskog programa povijesti kao i Povjerenstva za javnu nabavu na matičnom Fakultetu hrvatskih studija. Izvan tijela matične institucije tijekom 2018. je bio imenovan članom Povjerenstva za vrednovanje prijave pristiglih po javnom pozivu za sufinanciranje književnih ili publicističkih dijela o Domovinskog ratu, osnovanoga od strane Ministarstva hrvatskih branitelja (MINOB).

Tijekom 2018. bio je tajnik znanstvenog skupa 1918-2018. Povijesni prijepori i Hrvatska danas, održanoga 29. listopada 2018. na Fakultetu hrvatskih studiju u Zagrebu. Pored toga bio je i član organizacijskog odbora znanstvenog skupa Važnost europskog sjećanja za europsku budućnost: komunistički poratni zločini održanoga 19. lipnja 2020. na matičnoj instituciji. Ujedno, bio je i član Pripremnog odbora znanstveno – kulturne manifestacije Hrvatsko proljeće i hrvatska država održanoga 21. i 22. listopada 2020. godine. Jedan je od urednika dvaju zbornika radova od kojih je jedan nastao iz interdisciplinarnog projekta Povijesni razvoj primijenjene psihologije u Hrvatskoj tijekom prve polovice XX. stoljeća: Rad Stanice/ Zavoda za savjetovanje pri izboru zvanja od 1931.-1948.

Područje njegovoga znanstvenoga interesa je Domovinski rat, s posebnim naglaskom na političke i vojne događaje. Sukladno tome, njegov doktorski rad i većina objavljenih znanstvenih radova kao i onih u procesu objave bave se modernom i suvremenom povijesti hrvatskoga naroda u BiH i Republici Hrvatskoj.

 

  • https://scholar.google.com/citations?user=u8PJWowAAAAJ&hl=hr&oi=ao
  • https://www.croris.hr/crosbi/searchByContext/2/34228 
Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije
  • BELJO, Mijo. „Uzroci tijek i posljedice operacije Trebević- 2.“ Časopis za suvremenu povijest. Vol. 54 (2022), br. 1; 7-26.
  • BELJO, Mijo. „Odnosi Armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskoga vijeća obrane na području središnje Bosne tijekom 1992. godine.“ Stolačko kulturno proljeće. XVI (2018.); 127-140.
  • BELJO, Mijo. „Sukobi Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskoga vijeća obrane u Gornjem Vakufu tijekom 1992. godine.“ Časopis za suvremenu povijest. Vol. 48 (2016.), br. 2; 389-410.
  • BELJO, Mijo. „Zamisao i priprema operacije Armije BiH Neretva 93.“ Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira.  Vol. XIX (2016.), br. 38; 13-30.
Izabrani projekti

 

  • Interdisciplinarni projekt - Povijesni razvoj primijenjene psihologije u Hrvatskoj tijekom prve polovine XX. stoljeća – Rad Stanice/ Zavoda za savjetovanje pri izboru zvanja od 1931.- 1948.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic