O djelatniku
doc. dr. sc. Kristina Milković
Zvanje:docent
Konzultacije:

 

Srijedom od 11:15 do 12:15.

E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA POVIJEST
Godina diplomiranja:2001.
Godina magistriranja:2005.
Godina doktoriranja:2009.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

Knjiga:

Josip Jelačić u Prvoj banskoj pukovniji (1841.-1848.). Prilozi za povijest političke ideologije Josipa Jelačića. Plejada: Zagreb, 2014.

Rad u knjizi:

„Sjeverna i središnja Hrvatska od 1790. do 1918.“ U:  Temelji moderne Hrvatske. Hrvatske zemlje u „dugom“ 19. stoljeću, uredile Vlasta Švoger – Jasna Turkalj. Matica Hrvatska: Zagreb, 2016., 349-379.

Znanstveni članci:

„Pravni akti i pravna povijest u djelu Franza Vaničeka i u vojnokrajiškoj historiografiji.“ U: Franz Vaniček i vojnokrajiška historiografija: zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Slavonskom Brodu 23. i 24. listopada 2014., uredili: Robert Skenderović – Stanko Andrić. Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje: Slavonski Brod, 2017., 257-294.

„Ban Jos

„'Wie in unseren Erblaendern'  – Krajiška prava (1754.) u kontekstu centralizacije i modernizacije u Vojnoj krajini.“ U: Hrvati i Srbi u Habsburškoj Monarhiji u 18. stoljeću. Interkulturni aspekti „prosvijećene“ modernizacije: zbornik radova s hrvatsko-srpskog znanstvenog kolokvija 2011, uredio Drago Roksandić. FF Press: Zagreb, 2014, 45-56. (u suautorstvu s Markom Petrakom).

„Represalije protiv Podzvizda 1845. Fenomen četovanja i malog rata u kasnim krajiškim društvima na hrvatsko-bosanskoj granici.“ Povijesni prilozi 40 (2011), 195-224.

„Percepcija Crne Gore i Crnogoraca u austrijskim vojnim izvješćima tridesetih godina 19. stoljeća.“ Migracijske teme 26 (2010), br. 1: 67-84.

Izabrani projekti


Od 2017. godine sudjeluje u znanstveno-istraživačkom projektu: Modernizacija urbanog života u Hrvatskoj kroz prizmu
razvoja komunalne infrastrukture u 19. i 20. stoljeću – MOZIRA (IP-2016-06-2015) s temom osnutka Mirogoja kao centralnoga zagrebačkoga groblja.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic