O djelatniku
izv. prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović
Zvanje:izvanredni profesor
Lokacija: 17
Konzultacije:

Srijedom od 11:30 do 12:30 u sobi 17 FHS.

 

E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU

Nastava

prijediplomski

diplomski

Životopis

Prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović rođena je 14. 08. 1968. god. u Zagrebu. Diplomirala je 1991. godine  na tadašnjem Fakultetu za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu (danas: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) obranom diplomskog rada pod naslovom „Krivično-pravni i kriminološki aspekti krivičnog djela čedomorstva“ i time stekla zvanje diplomirani defektolog – socijalni pedagog. Na istom je fakultetu magistrirala 1994.godine obranom magistarskog rada pod naslovom „Obiteljske prilike maloljetnih počinitelja razbojništva ili razbojničke krađe“ te doktorirala 1995.godine obranom disertacije pod naslovom „Poremećaji u ponašanju i obiteljske prilike maloljetnih počinitelja nasilničkih i nenasilničkih krivičnih djela“.
Diplomirala je i kriminalistiku na Visokoj policijskoj školi 1995. godine obranom diplomskog rada pod naslovom „Socioekonomski status i mobilnost obitelji maloljetnih počinitelja nasilničkih krivičnih djela“ te time stekla zvanje diplomirani kriminalist.
Od 1992. do 1994.godine bila je zaposlena na Fakultetu za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu kao mladi istraživač na znanstveno-istraživačkom projektu “Utjecaj socijalnih činilaca na razvoj kriminaliteta u Hrvatskoj”.
Od 1994.do 2008. godine radila je kao visokoškolski nastavnik na Visokoj policijskoj školi.
Od 1. 3. 2003. do 16. 12. 2005. godine bila je savjetnica ministra unutarnjih poslova za policiju u zajednici. Od 1. 7. 2004. do 16. 12. 2005. godine obnašala je dužnost načelnice Policijske akademije MUP-a RH. Od 16. 12. 2005. do 31. 8. 2008. godine bia je vršitelj je dužnosti dekana Visoke policijske škole.
Od 1. 9. 2008. godine radi na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, na radnom mjestu izvanredne profesorice. Od 1. listopada 2010. do 30. rujna 2012.godine obnašala je dužnosti povjerenice za nastavu i studente i zamjenice voditelja Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Od 1. listopada 2012. godine obnaša dužnost zamjenice pročelnika Odjela za sociologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.
Godine 1999. birana je u docenta za područje društvenih znanosti, polje edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, grana poremećaji u ponašanju. Godine 2008. birana je u izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, reizbor 2013.godine. Održala je pozivna predavanja i izlaganja na domaćim i  međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima, te objavila znanstvene i stručne radove u domaćim i međunarodnim publikacijama, knjige i priručnike kod domaćih nakladnika te jedan sveučilišni udžbenik. Bila je urednik i recenzent znanstvenih knjiga. Inovirala je nekoliko nastavnih predmeta, mentorirala završne, diplomske, magistarske i doktorske radove, te je objavila više znanstvenih radova u koautorstvu s diplomantima i doktorandima.

Predmet njenog znanstvenog, nastavnog i stručnog interesa je kriminologija nasilja, kriminologija maloljetničke delinkvencije, komparativna kriminologija s posebnim naglaskom na kriminalitet, druga devijantna ponašanja i socijalnu kontrolu u post-komunističkim tranzicijskim zemljama, te sociologija policije s posebnim naglaskom na modele policijskog djelovanja i korupciju u policiji. Sudjelovala je i vodila više znanstvenih i stručnih projekata, a trenutno je suradnik na znanstvenoistraživačkom projektu Sveučilišta u Zagrebu "Kvaliteta života, sklonost rizičnim ponašanjima i samopoštovanje sportaša  i nesportaša adolescenata" i na znanstvenoistraživačkom projektu Sveučilišta u Mariboru  "Mladi, nasilje in šport: primjerjava med Slovenijo i Hrvaško".

Predsjednica je savjetodavnog odbora Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic