O djelatniku
Goran Radoš, dr. sc.
Zvanje:povjera predavanja
Funkcija:predavač
Lokacija: 106
Telefon:012457627
Telefon kućni:7627
Mobilni telefon:+385981717170
E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU
Godina doktoriranja:2019.
Na odjelu od:2019.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Životopis

Goran Radoš (Zagreb, 1965.) stekao je doktorat iz ekonomskih znanosti [IUT, 2019.]. Diplomat je iz formativno demokratskog razdoblja hrvatske diplomatske službe Ministarstva vanjskih poslova (MVP) selektiran iz kvote mlađih alumnija zagrebačkog sveučilišta [UNIZG] i dragovoljaca iz Domovinskog rata. Služio je u dvije administracije MVP-a, zatim bio rukovodeći službenik i glavni (posebni) savjetnik u dva državna ministarstva i državnom uredu, te stečajni upravitelj i direktor u javnom sektoru i multisektorski interim menadžer u korporativnom sektoru. Sveučilišni je predavač u interdisciplinarnome društvenome području kroz znanstvena polja: ekonomija, komunikacijske znanosti i politologija, za kolegije kurikularno temeljene na fenomenologiji komuniciranja, organizacijskom i institucijskom upravljanju i odlučivanju, te tvorbi, tranziciji i uporabi podataka, informacija i akcijabilnog znanja u javnom i profitnom sektoru.

Odrastao je uz roditeljsko-obiteljski RKT odgoj, polazio vrtić, OŠ. M. Držića, maturirao na Prirodoslovnoj školi V. Preloga te na Sveučilištu u Zagrebu [UNIZG, 1989.- 2006.] politologiju diplomirao na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, informatiku diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, ekonomiju magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a društvene znanosti magistrirao na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, te na sarajevskom sveučilištu [UNSA, 2012.- 2018.] komunikologiju (MA) magistrirao na Fakultetu političkih znanosti u Sarajevu, a sigurnosne studije (MA) i kriminologiju (MA) magistrirao na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu. Doktorski studij iz informacijskih znanosti Kultura i turizam polazio na Filozofskom fakultetu [UNIZD, 2003.- 2009.] obranio primjerenost disertacije, a Doktorski studij iz ekonomije Menadžment u obrazovanju polazio na Ekonomskom fakultetu [IUT, 2016.- 2019.] i obranio disertaciju "Koncepti i modeli informacijskog obrazovanja kao podloga izgradnje i razvoja društva znanja u Republici Hrvatskoj" te stekao ak. stupanj doktora znanosti, polje ekonomija.

Knjiga : Modeli informacijskog obrazovanja-Benchmark korisnoga znanja za djelotvornu primjenu u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (ECSA, 2021.).

Bio : Nakon završetka studija odselio u UK i zaposlio se ugostiteljstvu pa u građevinarstvu u Londonu, a u Zagreb vratio nakon objave rezultata drugoga kruga prvih demokratskih parlamentarnih izbora. Hrvatski je branitelj - dragovoljac Domovinskog rata od kolovoza 1990. Radio je kao instruktor i popisivač na prvom hrvatskom Popisu stanovništva i volontirao u pripremi i provedbi Referenduma o samostalnosti RH polazivši prvi Diplomatsko-konzularni tečaj Vlade RH te se Ministarstvu vanjskih poslova RH (MVP) pridružio u formativnom razdoblju kao ml. pomoćnik šefa kabineta ministra i član diplomatskog tima Uprave za europsku političku bilateralu, desk officer Odjela za Sjevernu i Zapadnu Europu sudjelujući u većini aktivnosti hrvatske ratne i poratne diplomacije. Završio je Diplomatsku akademiju (DA MVP), poslijediplomski studij, tečajeve i hospitaciju iz javne ekonomske diplomacije u veleposlanstvima RH u Štokholmu i Kairu, te je u Ministarstvu razvitka i obnove (MRO) imenovan načelnikom Odjela za migracije sa zadaćom koordinacije i dizanja interoperabilnosti s Hrvatskim fondom za privatizaciju (HFP), novoosnovanom Agencijom za promet nekretninama (APN), Upravom za prognanike i izbjeglice, Hrvatskim centrom za razminiranje (HCR) i Fondom za obnovu i izgradnju Vukovara, a imenovanjem pomoćnikom ravnatelja Uprave za razvitak postaje zamjenik gl. hrvatskog pregovarača i ključnog operativnog člana tima zaduženog temeljem Sporazuma o mirnoj reintegraciji ("Erdutski sporazum") da učinkovito provedu Mjere povratka hrvatske prognaničke populacije u Hrvatsko podunavlje (1600 km2) i smanje vakuum vlasti nakon ugovorenog potpunoga povlačenja postrojba međunarodnih mirovnih snaga (UNTAES) s hrvatskoga državnoga teritorija te osiguraju upravljanje hrvatskom međunarodno priznatom državnom granicom. Koordinator je izvedbe međunarodnog projekta Ministarstva (MRO), USAID-a, HEP-a i HCR-a za rekonstrukciji u ratu uništene i izgradnju novih dionica visokonaponske el. mreže (300 kV) na Banovini, Kordunu i Dalmaciji, te sudjeluje u tri kruga međudržavnih pregovora o implementaciji čl. 7. Sporazuma o normalizaciji odnosa između RH i SRJ, a slijedom sporazuma između Vlade RH i Veleposlanstva SAD egzemplarno je prvu poslijeratnu povratničku obitelj iz SRJ uveo u posjed imovine. Odlukom Vlade RH upravlja multilaterarnim timom koji u skladu s međunarodnim pravom priprema i uspješno izvodi višetjednu kopneno-pomorsku operaciju isporuke specijalne pomoći Vladi R. Albanije, 1999. Prijelazom u Ministarstvo mora, graditeljstva i infrastrukture RH operativno vodi javna nadmetanja, financijski nadzor, te izvedbeni nadzor kapitalnih razvojnih infrastrukturnih projekata na hrvatskim otocima i priobalju. Usporedo s radom u državnom sektoru unakrsno prelazi u profitni sektor višekratno služeći u članstvima nadzornih tijela tvrtki i javnih institucija, a nakon zavŕšetka postdiplomskog studija na FPZG, uz vođenje Odsjeka za investicije, imenovan je i stečajnim upraviteljem tvrtke u državnom vlasništvu provodeći i zaključujući stečajni postupak pri Trgovačkom sudu u Splitu. U profitni sektor osiguravateljske industrije na menadžersku poziciju prelazi u vodeću hrvatsku osiguravateljsku kompaniju upravljajući timom za nabavu kao direktor Službe za korporativnu nabavu, te direktor Službe za nabavu i upravljanje imovinom, potom imenovan direktorom Službe za informatiku s koje poslovne funkcije provodi i okončava strateški projekt simultane izgradnje dviju STP do etape ključ u ruke (u Splitu i Korčuli). Izabrani je naslovni predavač i naslovni asistent u području informacijskih i komunikacijskih znanosti te je bio vanjski suradnik - predavač dvaju kolegija u polju informacijskih i komunikacijskih znanosti na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i nastavnik na Veleučilištu Baltazar s usporednim imenovanjem interim menadžerom i predsjednikom Uprave - direktorom javne komunalne tvrtke gdje menadžmentom preokreta upravlja financijskom i organizacijskom konsolidacijom komunalnog društva na Dugom Otoku. Od 2013. u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan RH (ex DUHIRH) imenovan je posebnim savjetnikom za gospodarstvenu potporu, a 2014. prelazi u menadžment dviju privatnih tvrtki za komunalni inženjering gdje je prokurist, izvršni direktor za financije, investicije i razvoj, te predsjednik Uprave - direktor iz Sarajeva upravljajući cjelokupnim poslovanjem tvrtke u integriranom poslovnom području BiH. Uz posao u profitnom sektoru, član je, potom glavni tajnik, te tajnik Odjela za društvene znanosti i o.d. urednika časopisa "Radovi" u Hrvatskom društvu za znanost i umjetnost, te se 2019. vratio u Zagreb i predaje na Odsjeku za komunikologiju Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Područja kolegija i ishodi učenja : Predaje kolegije iz primjenjene komunikologije, učinkovitosti upravljanja i organizacijskog odlučivanja u korporativnom i javnom sektoru te izvještajnoj zajednici i javnim informativnim sustavima. Proučava fenomenologiju otvorenih izvora informacija, medijske i računalne propagande, studija terorizma i nacionalne sigurnosti. Ishodima suradničkog učenja i istraživački usmjerenom nastavom, kolegiji su vezani uz istraživanje komplementarnosti uporabe, prepoznavanja i zaštite točnosti podataka i informacija za tvorbu akcijabilnih izvjesnica i izradu objektivnih analiza kojima se kreiraju strategije ili poslovni modeli u kompleksnom okolišu i informacijskoj asimetriji. Akcijabilnost, funkcionalnost, priorizacija i komunikabilnost sposobnosti su koje studenti akcelerirano usvajaju kao temeljno znanje, a nadgradnjom i kao napredno operativno i stvaralačko znanje™za optimalno odlučivanje i upravljanju te kreiranje novih ideja, rješavanje problema te za ispunjavanje objektivno ciljanih rezultata. Novo znanje služi i za tvorbu korisnoga multidisciplinarnoga znanja kojim se detektiraju, potom učinkovito rješavaju problemi na operativnoj i strateškoj razini u profitnom i/ili javnom sektoru. 

Usavršavanje:

(i) „Tečaj za diplomatsko-konzularne poslove Republike Hrvatske“ - Vlada RH i Pravni fakultet UNIZG, 1992; 

(ii) "Diplomatski stručni studij' - Diplomatska akademija Ministarstva vanjskih poslova RH, 1997.

Sudjelovao je i izlagao na više domaćih i inozemnih stručnih i znanstvenih konferencija i simpozija. Objavio je knjigu-monografiju, a u suautorstvu i samostalno 21 rad kao znanstvena poglavlja u knjizi i znanstveni radovi u znanstvenim časopisima na međunarodnim znanstvenim skupovima.

Nagrade/stipendije za obrazovno usavršavanje :

• Stipendija Ministarstva znanosti RH za poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1992.

• Stipendija Ministarstva znanosti RH za poslijediplomski (doktorski) studij iz informacijskih znanosti na Sveučilištu u Zadru, 2005.

Znanstveni interes : Donošenje optimalnih odluka - menadžersko odlučivanje u profitnom sektoru i dužnosničko odlučivanje u javnom sektoru u informacijsko-komunikacijskoj asimetriji i resursno imperfektnom okruženju; Optimiziranje organizacijskog dizajna i dizanje tehnologije učinkovitog upravljanja; Menadžment državnih institucija i eksterni/interni izvještajni ciklus i prijenos primjenljivog znanja; Upravljivost, kreiranje i učinkovitost poslovnih procesa i operacija; Forenzika, detekcija i redukcija skrivenih (neproduktivnih) troškova i upravljanje preokretom u javnom i profitnom sektoru; Tvorba i komuniciranje akcijabilnim izvjesnicama i odlučivanje izvještajnog menadžmenta.

Član je Hrvatskog društva za znanost i umjetnost, Sarajevo.

Član je Matice hrvatske - Odjela za medije i Odjela za gospodarstvo, Zagreb.

Predsjednik je Kyokushin karate kluba Maksimir, Zagreb.

Dobrovoljni je darivatelj univerzalne krvne grupe 60 puta.

Član je kluba navijača NK Dinamo Zagreb od 1.6.1965.

Oženjen je i otac troje djece.

Hrvatski branitelj - dragovoljac (1990-'91.).

Civilno priznanje: Spomenica Domovinske zahvalnosti za uzornu službu. //  Vojno priznanje: Spomenica Domovinskog rata; Trofejno oružje načelnika Stožera 106. d.p.

Član je Kluba veterana 148. brig. HV, Zagreb - Trnje.

Business Resume : Goran Rados, a native of Zagreb, Croatia,1965, Economist, Criminologyst and Politic Scientist has a 20+ professional years on executive positions in public diplomacy service (Ministry of Foreign Affairs of Republic of Croatia) and profit sector, both in economics and infrastructure projects as well in migrations/demography field (Ministry for Reconstruction and Development; Central State Office for Croats Abroad) and academia (University of Zagreb; University of Applied Sciences Baltazar; Croatian Society for Science and Arts).

In profit sector he had mid to higher managerial positions at insurance industry (Procurement Director, Director of Procurement and Assets, IT Director, and Inspection Stations Construction Coordinator), and as a Liquidation Manager and Interim Executive Manager in profit companies responsible for rapid deploying executive solutions for resolving organizational problems, improving decision making processes and management changes, with advanced verbal and numerical reasoning aproach.

Also, he possesses proficiency business skills and experience as a CEO and in the management of assets, sales (General Manager; Executive Director for Finance |CFO|, Investments and Development), investment and financial management (Temporary Fund Manager). Additionally, he is extra skilled for applicable cost management decisions making and procurement processes in profit and public sector.

Educ : Goran received his PhD in Economics (Management) from IUT (2019), and both M.A. in Economics and M.S. in International Relations from University of Zagreb. He holds a M.A. in Communication and M.A. in Security Study, as well gained M.A. in Criminology from University of Sarajevo. Graduated degree in Informatics (B.A.) and Political Studies (B.S.) gained from University of Zagreb.

Goran is Homeland war veteran - volunteer.

His civil and military decorations and awards include the Memorial Medal of Homeland Gratitude, Homeland War Memorial Medal and Trophy Weapon Award.

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic