O vanjskom suradniku
Andreja Brajša-Žganec, nasl. prof. dr. sc.
Zvanje:naslovni redoviti profesor u trajnom zvanju
Funkcija:znanstveni savjetnik u trajnom zvanju/naslovni redovni profesor u trajnom zvanju
Konzultacije:

 

Srijedom od 17.30 do 19 sati, odnosno prije i poslije predavanja

  • ili prema dogovoru e-mailom: andreja.brajsa.zganec@pilar.hr
Telefon:014886819
Mobilni telefon:098 866 645
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: https://www.pilar.hr/biografije/user-bio/?my_user_id=8
URL službenih stranica na Webu: https://www.pilar.hr/
Odsjek: ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
Godina diplomiranja:1991.
Godina magistriranja:1997.
Godina doktoriranja:2002.
Na odjelu od:1998.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Životopis

Prof. dr. sc. Andreja Brajša-Žganec znanstvena je savjetnica u trajnom zvanju na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu.. Kao redovita profesorica u trajnom zvanju, predaje kolegije iz područja razvojne psihologije i psihologije obrazovanja na više fakulteta  Sveučilišta u Zagrebu te na Katoličkom sveučilištu i Sveučilištu sjever. Vodila je tri međunarodna znanstvena projekta i jedan domaći te aktivno sudjelovala kao istraživač u provedbi još 9 međunarodnih (EU FP7, HORIZON, COST, EUROFOND, UNICEF) i 25 domaćih znanstveno istraživačkih i istraživačkih projekata. Trenutno je voditeljica HRZZ projekta „Dobrobit djeteta u kontekstu obitelji CHILD WELL“. Objavila je četiri znanstvene monografije te tri stručne knjige, preko šezdeset znanstvenih radova i dvadesetak stručnih radova te desetak stručno popularnih radova ili prikaza, te sudjelovala na dvjestotinjak međunarodnih i domaćih konferencija. Glavna područja bavljenja su joj zaštitni i rizični čimbenici psihosocijalnog razvoj djece i adolescenata, uloga obitelji u dječjem razvoju, dobrobit djece, mladih i obitelji, kvaliteta života u obitelji i školi, te područja kvalitete života i dobrobiti odraslih. Dobitnica je državne nagrade za znanost, za značajno znanstveno dostignuće, zatim nagrade „Snježana Biga-Friganović“ Hrvatske psihološke komore te društvenog priznanja "Marulić: Fiat Psychologia"  Hrvatskog psihološkog društva.

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

Brajša-Žganec, A., Merkaš, M. i Šakić Velić, M.(2019). The relations of parental supervision, parental school involvement and child’s social competence with school achievement in primary school. Psychology in the Schools (u tisku). IF - 1.25; Brajša-Žganec, A. i Hanzec, I. (2014.). Social development of preschool children in Croatia: Contributions of child temperament, maternal life satisfaction and rearing practices. Journal of Child and Family Studies, 1062-1024; 23, 1; 105-117. IF -1.59; Brajša-Žganec, A (2014.). Emotional Life of the Family: Parental Meta-Emotions, Children's Temperament and Internalising and Externalising Problems. Društvena istraživanja, (1330-0288) 123, 1; 25-45. IF – 0.10; Tadić Vujčić, M., Brajša-Žganec, A., i Franc, R. (2019.). Children and Young Peoples’ Views on Well-Being: A Qualitative Study. Child Indicators Research, 12, 791-819. IF – 1.86; Brajša-Žganec, A., Kaliterna-Lipovčan, LJ., i Hanzec, I. (2018.). The relationship between social support and subjective well-being across the lifespan, Društvena istraživanja, 27,139, 47-67. IF – 0.10; Franc, R., Sučić, I., Babarović, T., Brajša-Žganec, A., Kaliterna-Lipovčan, Lj., i Dević, I.(2018.). How to Develop Well-Being Survey Questions for Young Children: Lessons Learned from Cross-Cultural Cognitive Interviews. pp. 91-109. U  G. Pollock, J. Ozan, H. Goswami, G.  Rees, i A. Stasulane (eds.) Measuring Youth Well-being. Cham: Springer International Publishing AG.; Kaliterna, LJ., Brajša-Žganec, A., i Dević, I. (2017.). Croatian expert’s opinion about measuring well-being of children and young people – results of the Delphi survey. U: I. Burić (Ur.) Book of Selected Proceedings of 20th Psychology Days in Zadar. (pp. 69-80). Zadar: University of Zadar.

Neke od najcitiranijih publikacija Brajša-Žganec, A., Merkaš, M., i Šverko, I. (2010.). Quality of life and leisure activities: How do leisure activities contribute to subjective well-being?. Social indicators research, 102, 1; 81-91. IF-1.65 225 citata (Google znalac) ; Brajša-Žganec, A. (2005.). The long-term effects of war experiences on children's depression in the Republic of Croatia. Child Abuse & Neglect, 29, 31-43. IF-3.10, 46 citata (Google znalac); Merkaš, M., i  Brajša-Žganec, A. (2011.).Children with Different Levels of Hope: Are There Differences in Their Self-esteem, Life Satisfaction, Social Support, and Family Cohesion? Child Indicators Research, 4, 3; 499-514. IF-1,86, 51 citat (Google znalac); Brajša-Žganec, A. (2003.). Dijete i obitelj: emocionalni i socijalni razvoj. Jastrebarsko: Naklada Slap.137 citata (Google znalac)

Publicirala: 4 znanstvene monografije, 3 stručne knjige te uredila 1 znanstvenu i 1 stručnu. Objavila je 62 znanstvenih i 14 stručnih radova te desetak stručno popularnih radova ili prikaza. Citati WoS=213, h-indeks=7; SCOPUS=239, h-indeks=9.

Profesionalni interesi i članstva

ČLANSTVA:

2017. - danas   redovna članica Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske

2018. - danas   članica radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Strategije demografske revitalizacije RH

2014. - 2017.    članica Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju Hrvatskog sabora

2012. - 2015.    članica radne skupine za izradu nacrta prijedloga Nacionalne obiteljske politike, Ministarstvo                socijalne politike i mladih RH

2013. - danas   predsjednica Sekcije za brak, obitelj i partnerstvo Hrvatskog psihološkog društva (HPD)

2013. - danas   članica Matičnog odbora polje psihologije, Agencija za znanost i visoko obrazovanje RH

2012. - danas   članica suda časti HPK

2007. - danas   članica Standing Committee on Ethics, EFPA (European Federation of Psychology Assoc.)

2004. - 2012.    predsjednica Etičkog povjerenstva Hrvatske psihološke komore (HPK)

2007. - 2011.    predstavnica Hrvatske u European Network of Experts on Youth Knowledge's, vijeća Europe

2008. - 2012.    članica Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore HPK

2009.               članica vijeća za nacionalni kurikulum, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

2009. - 2010.    članica ekspertne radne skupine okvirnog nacionalnog kurikuluma.

2009. - 2017.    članica uredništva časopisa "Društvena istraživanja"

2019. - danas   glavna urednica časopisa "Društvena istraživanja"

2009. - danas   članica Savjeta časopisa „Suvremena psihologija“

 

ČLANSTVA U PROFESIONALNIM ORGANIZACIJAMA:

1991. - danas   Hrvatsko psihološko društvo (HPD)

2004. - danas   Hrvatska psihološka komora (HPK)

1998. - danas   The European Association for Psychotherapy (EAP)

2002. - danas   International Society for the Study of Behavioural Development  (ISSBD)

2017. - danas   International Society for Quality of Life Studies (ISQOLS)

2017. - danas   European Network for Social and Emotional Competence (ENSEC)

2013. - danas   International Society for Child Indicators (ISCI)

Organizacija konferencija: Predsjednica programskog odbora dvije godišnje konferencije HPD: „Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva“ (2012.) i „Kvaliteta života kroz životni vijek: izazovi i preporuke“ (2018.) te članica programskog odbora dvije međunarodne konferencije –„Optimising childbirth across Europe“, 2014. i „Ethics and psychology – European conference“, 2015. - konferencija organizirana u sklopu stalnog odbora za etiku EFPA-e.

Članstvo u uredništvima časopisa: od 2019. glavna urednica časopisa DRuštvena istraživanja ; 2009.-2017. članica uredništva časopisa Društvena istraživanja; od 2009. članica savjeta časopisa Suvremena psihologija; napravila preko 100 recenzija za domaće i međunarodne časopise (European journal of Developmental Psychology; Applied Research in Quality of Life; Early Child Development and Care;  Infant and Child Development; International Journal of Social Work; International Journal of Public Health; Educational Sciences: Theory and Practice).

Izabrani projekti

Trenutno je voditeljica HRZZ projekta „Dobrobit djeteta u kontekstu obitelji CHILD WELL“.

EU Obzor2020 – The European Cohort Development Project ECDP (2018.-2019.) – suvoditeljica jedne dionice čitavog projekta

-FP7- Measuring Youth Well-Being MYWEB (2013.-2017.) – suradnica i voditeljica tri dionice u Hrvatskoj

-EUROFOUND (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) – Third European quality of life survey: Trends in Quality of Life in Croatia 2007-2012 (2013. – 2014.) – suradnica

-EU Obzor2020 Promoting Youth Involvement and Social Engagement PROMISE (2016.-2019.) – članica  nacionalne mreže stručnjaka za javne politike i rad s mladima u projektu

-FP7Memory, Youth, Political Legacy And Civic EngagemenMYPLACE (2013-2017) članica savjetodavnog tima

-UNICEF – External evaluation of the project For safe and enabling environment in schools (2012.-2014.), i Updating 2011 Situation analysis of children's and Women’s rights in Croatia (2014.) – voditeljica projekata 

-COST Action-IS1311 INTERFASOL-Intergenerational Family Solidarity across Europe (2014.-2018.) i Action ISO907 Childbirth Cultures, Concerns, and Consequences: Creating a dynamic EU framework for optimal maternity care (2011.-2015.) – predstavnica Hrvatske u Management Committee

Dosadašnje sudjelovanje na projektima HRZZ-a  CRO-WELL - Hrvatsko longitudinalno istraživanje dobrobiti HRZZ (2015.-2019.) – suradnica.

- Pilarov barometar hrvatskog društva - stavovi i mišljenja građana o društvenim odnosima, procesima i kvaliteti življenja (2008.) - suradnica na projektu, voditeljica jedne dionice; Hrvatski sabor

- Pilarov barometar hrvatskog društva - stavovi i mišljenja građana o društvenim odnosima, procesima i kvaliteti življenja – 4 istraživanja- 2016., 2015., 2014., i 2009. suradnica na projektu; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

 

Povijest zaposlenja

OBRAZOVANJE

2002. – dr.sc.- doktorska disertacija: “Roditeljske metaemocije i socijalno-emocionalni razvoj djece”

            Organizacija: Psihologija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1999. - Diploma sistemskog obiteljskog terapeuta

            Organizacija: Europsko psihoterapijsko udruženje

1997. – mr.sc.-magistarski rad: “Socijalna podrška, ratna iskustva i depresivnost u ranoj adolescenciji“

            Organizacija: Psihologija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1991. – b.sc.-diplomski rad: “Odnos između agresivnog i prosocijalnog ponašanja djece predškolske dobi“

            Organizacija: Psihologija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Zaposlenje

1992. – danas              Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska

Akademsko napredovanje:

                                   2019. - danas   Redovni profesor u trajnom zvanju

2018. - danas   Znanstveni savjetnik - trajno zvanje

                                   2012. - 2018.    Znanstveni savjetnik

                                   2007. - 2012.    Viši znanstveni suradnik

                                   2003. - 2007.    Znanstveni suradnik

                                   2002. - 2003.    Postdoktorand/viši asistent

                                   1992. - 2002.    Znanstveni novak/znanstveni asistent

 

STIPENDIJE I NAGRADE

1993. - studijski boravak na Karl-Franzes-Sveučilištu, Graz, Austrija - Stipendija Ministarstva znanosti Austrije

2003. - Republika Hrvatska, Hrvatski sabor i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Državna nagrada za znanost u području društvenih znanosti

2012. - Hrvatska psihološka komora - Nagrada „Snježana Biga-Friganović“ za poseban doprinos organizaciji, radu i razvoju HPK, unaprijeđenju statusa psihologa u društvu te razvoju i afirmaciji psihološke djelatnosti.

2013. - Hrvatsko psihološko društvo - Priznanje "Marulić: Fiat Psychologia" za osobiti doprinos razvitku primijenjene psihologije.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic