Croatian Linguistic Prescription
Code: 201776
ECTS: 3.0
Lecturers in charge: prof. dr. sc. Mario Grčević
Lecturers: prof. dr. sc. Mario Grčević - Seminar
Take exam: Studomat
English level:

1,0,0

All teaching activities will be held in Croatian. However, foreign students in mixed groups will have the opportunity to attend additional office hours with the lecturer and teaching assistants in English to help master the course materials. Additionally, the lecturer will refer foreign students to the corresponding literature in English, as well as give them the possibility of taking the associated exams in English.
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Lectures 15
Seminar 15
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
Learning outcomes:
Literature:
  1. Temelji hrvatskomu pravopisu, , Babić, Stjepan, Školska knjiga, 2005.
  2. Novosadski dogovor u kontekstu jugoslavenske jezične politike prve polovice XX. stoljeća, , Bašić, Nataša, U: Slavko Mirković (ur.), Babićev zbornik o 80. obljetnica života (str. 199-237). Slavonski Brod: Ogranak Matice hrvatske., 2008.
  3. O suvremenoj morfološkoj normi hrvatskoga jezičnog standarda i o morfološkim značajkama standardne novoštokavštine uopće, , Brozović, Dalibor, U: D. Brozović: Neka bitna pitanja hrvatskoga jezičnog standarda. Školska knjiga, Zagreb. 109-141., 2006.
  4. Hrvatski jezik između dvaju svjetskih ratova, , Grčević, Mario, Hrvatska revija, god. XVIII., br. 3, str. 3-11., 2018.
  5. Hrvatski jezik u XX. stoljeću, , Samardžija, Marko , Ivo Pranjković, Zagreb: Matica hrvatska, 2006.
  6. Hrvatski jezik i pravopis od ujedinjenja do kraja Banovine Hrvatske (1918.-1941.), , Samardžija, Marko, Zagreb: Školska knjiga, 2012.
1. semester
Mandatory course - Regular studij - Croatology
KRO-dipl (4425): Izborni kolegiji 2 - Regular smjer - Science Stream

2. semester Not active
KRO-dipl (4425): Izborni kolegiji 2 - Regular smjer - Science Stream

3. semester
KRO-dipl (4425): Izborni kolegiji 2 - Regular smjer - Science Stream
KRO-dipl (13096): Izborni kolegiji 2 - Regular smjer - Teaching Stream

4. semester Not active
KRO-dipl (4425): Izborni kolegiji 2 - Regular smjer - Science Stream
KRO-dipl (13096): Izborni kolegiji 2 - Regular smjer - Teaching Stream
Consultations schedule:
News

Informations

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Address: Borongajska cesta 83d, Zagreb (map)
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic