Izdanja Fakulteta hrvatskih studija

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu veliku pozornost posvećuju nakladničkoj djelatnosti, točnije: objavljivanju onih naslova koji će na znanstveno utemeljen način upotpunjavati praznine u literaturi uočene tijekom proteklih godina prilikom izvođenja sveučilišne nastave na pojedinim studijskim smjerovima i kolegijima.
 
Nastojeći upravo oko ove komplementarnosti studijskog programa i vlastitoga izdavaštva, nakladnička djelatnost odvija se kroz nekoliko knjižnih cjelina kao što su Biblioteka “Croaticum”, Biblioteka “Filozofija”, Biblioteka “Povijest”, Biblioteka “Manualia”, Biblioteka “Hrvatski književni povjesničari”, Biblioteka “Institucije i pojedinci“, Biblioteka “Scopus”, Biblioteka “Posebna izdanja”, Biblioteka “Izdanja na stranim jezicima“, Biblioteka “Hrvatska arheološka baština”, Biblioteka “Tihi pregaoci”, Biblioteka “Croatica”, Biblioteka “Dies historiae”, Biblioteka “Komunikologija”, Biblioteka “Klasici komunikologije”, Biblioteka “Hrvatski pisci izvan Hrvatske“ i Biblioteka „Suizdavaštvo“. 

Studenti izdaju sljedeće časopise: “Scopus”, “Lucius”, “Student”, “Cassius”, “Amalgam” i “Psychoactive”, a nastavnici znanstveni časopis “Kroatologija” - Časopis za hrvatsku kulturu.

Izdanja danas uključuju knjige i časopise na čijim se stranicama obraduju brojne teme iz hrvatske kulturne i nacionalne povijesti, daju uvodi u pojedine filozofske discipline, objavljuju klasična i suvremena djela svjetske i hrvatske filozofije, revaloriziraju i otimaju zaboravu brojna zaboravljena, a značajna imena hrvatske povijesti, kulture i znanosti. Izdanja stoga, nisu korisna samo studentima ili užem krugu stručnjaka za pojedine akademske discipline, nego i svima onima koje zanima širok spektar pitanja i problema hrvatske i svjetske duhovne prošlosti i sadašnjosti.

Izdavačka djelatnost Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu do sada je unutar pojedinih biliblioteka objavila više od 140 knjiga, 50-tak svezaka znanstvenih časopisa i preko 90 svezaka studentskih časopisa.

 

Popis i cijene izdanja

Katalog izdanja (iz 2010.g.)

Studenti Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu imaju pravo na popust 50%, uz predočenje indeksa ili iksice. Knjige mogu naručiti e-poštom (izdavastvo@hrstud.hr) ili direktno na porti FHS. Nakon što naručene knjige stignu iz skladišta kupuju se na porti od 16-19 sati.

Mrežna građa – web publikacije:
 


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic