Past conferences organised or co-organised
YEAR PLACE AND DATE CONFERENCE
2022. Zagreb, 23. ožujka 2023. Znanstveni skup XX. Dies Historiae - Odnos prema smrti kroz povijest
Zagreb, 15. prosinac 2022. Međunarodni znanstveni skup „Intelektualna povijest i hrvatska historiografija: stanje i perspektive“
Zagreb, Vukovar, Pečuh, 20. - 22. listopada 2022. Znanstveni skup o Nikoli Andriću
Križevci, 22. listopada 2022. Peti znanstveni skup "Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća – prešućene stranice književnosti u komunističko doba (II)"
Zadar, 18.-31. srpnja 2022. Druga ljetna škola latinskoga jezika i kulture
Zagreb, 22. lipnja 2022. II. Međunarodni znanstveni skup "Važnost europskoga sjećanja za europsku budućnost: Komunistički zločini"
Zagreb, 30. travnja 2022. Znanstveni razgovor "Hrvatski iseljenički, identitetski i obrazovni potencijali"
Zagreb, 29. travnja 2022. Okrugli stol "Hrvatska nastava u inozemstvu – važnost, izazovi i potrebe"
Zagreb, 7.-9. travnja 2022. Psihologija u praksi
Zagreb, 15. - 17. veljače 2022.  Međunarodni znanstveno-stručni skup Migracijski procesi između Hrvatske i Južne Amerike: Prema transnacionalnom i transdisciplinarnom polju proučavanja
Đakovo, 18. siječnja 2022.  znanstveni skup: Adam Filipović Heldentalski: Svećenik, teolog, književnik
2021. Zagreb, 7. prosinca 2021. stručni skup: Frankl: Smisao i globalizacija
Zagreb, 22. i 23. studenoga 2021. znanstveni skup: Hrvatsko proljeće i hrvatska država 
Zagreb, 28. i 29. listopada 2021. Međunarodni znanstveni skup Authority and Consent in Medieval Religious Communities
Zagreb, Dubrava (kod Čazme), Zadar, 7. - 9. listopada 2021. Znanstveni skup o Slavku Ježiću (18. skup u nizu Hrvatski književni povjesničari)
Rijeka, 19. - 31. srpnja 2021. Ljetna škola latinskog jezika i kulture
Grad Krk, 26. lipnja - 3. srpnja 2021. Ljetna škola hrvatskoga jezika i kulture za nastavnike i studente hrvatskoga jezika iz dijaspore
Zagreb, 23. lipnja 2021. Drugi svjetski rat očima Hrvatske i Rusije - međunarodni znanstveni okrugli stol
Zagreb, 12. lipnja 2021. Nestali u domovinskom ratu i šutnja kao zapreka pomirenju
Zagreb, 20. i 21. svibnja 2021. Biografija, hagiografija, karizma: Funkcionalizacija teksta i kulturni spomen u hrvatskim i europskim redovničkim zajednicama
Zagreb, Osijek; 19. - 21. svibnja 2021. Migracije i identitet : kultura, ekonomija, država 2
Zagreb, 19. svibnja 2021. Oprost i pomirenje Hrvata i Srba u očima hrvatskih branitelja
Zagreb, 18. svibnja 2021. Promet i društvo
Zagreb, 12. svibnja 2021. Kvaliteta međuljudskih i međunacionalnih odnosa - 20 godina nakon (serijal okruglih stolova na temu oprosta i pomirenja Hrvata i Srba)
Zagreb, 12. svibnja 2021. Promicatelji hrvatskoga identiteta na području hrvatskoga istoka od kraja 17. do početka 20. stoljeća - 1. u nizu skupova u okviru programa Zavičajni Dunav 
Zagreb, Tivat; 6.-9. svibnja 2021. Identitet Hrvata Boke Kotorske
Vukovar, 3. svibnja 2021. Domovinski rat 1991. - 1995. - pojmovno terminološka raščlamba u domaćem i međunarodnom kontekstu
Zagreb, 9. i 10. travnja 2021. Psihologija u praksi
Zagreb, 26. veljače 2021. Znanstveni skup povodom 125. obljetnice smrti dr. Ante Starčevića (28. veljače 1896.) Otac domovine - povijesna ostavština za hrvatsku budućnost
2020. Zagreb, 11. prosinca 2020. Sv. Jeronim u hrvatskoj povijesti, kulturi i tradiciji
Zagreb, 16. studeni 2020. Okrugli stol o dr. sc. Zlatku Posavcu
Križevci, 24. listopada 2020.       Četvrti znanstveni skup: „Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća – prešućene stranice književnosti u komunističko doba“
Zagreb, 19. i 20. listopada  2020.       Znanstveni skup „Gastarbajterska iseljenička poema – od stvarnosti do romantizma"
Krk, 15. -22. kolovoza 2020.       Ljetna škola hrvatskoga jezika i hrvatske kulture za nastavnike i studente   hrvatskoga jezika iz dijaspore
Zagreb, 19. lipnja 2020. Znanstveni skup: Važnost europskoga sjećanja za europsku budućnost: Komunistički poratni zločini
2019. Zagreb, 14. i 15. ožujka 2019. Psihologija u praksi
Zagreb i Topusko, 25. i 26. travnja 2019. Znanstveni skup o Ljubomiru Marakoviću
Zagreb, 24. listopada 2019. Simpozij: Otvaranje imenika - ubijena djeca
Zagreb, 25. listopada 2019. Međunarodni znanstveni skup: Štefan Zagrebec i njegovo djelo
Sisak i Dubica, 15. studenog 2019. Znanstveni skup: Predziđe kršćanstva
Zagreb, 11. i 12. studenog 2019. Konferencija: Povratništvo i gospodarski razvoj
Zagreb, 11. i 12. prosinca 2019. Međunarodni znanstvenostručni skup: Migracijski procesi između Hrvatske i Južne Amerike. Povijest, kultura i društvo
2018. Zagreb, 15. i 16. ožujka 2018. Stručni skup: Psihologija u Praksi
Zagreb, 23. i 24. ožujka 2018 Prva međunarodna znanstvena konferencija: Etika, bioetika i sport
Dubrovnik,  3.-6. travnja 2018. Znanstveno-stručni skup: Academia Ragusina
Zagreb, 26.-28. travnja 2018. 14. znanstvena konferencija:  Europska mreža mladih specijalista u športskoj psihologiji
Zagreb, 18. i 19. svibnja 2018. Odgoj očima psihpoterapeuta
Sisak, 20. lipnja 2018. Znanstveni kolokvij: Sisačka bitka 1593.-2018.
Zagreb, 17.-23. rujna 2018. XII. znanstvena konferencija: Egipat i Austrija („Egypt and Austria XII“)
Zagreb, 26.-28. rujna 2018. Međunarodni znanstveni skup: Hrvatski prijevodi Biblije
Križevci, 24. listopada 2020. Treći znanstveni skup: Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća u razdoblju komunizma (II)
Zagreb, 29. listopada 2018. Znanstveni skup: 1918. - 2018. Povijesni prijepori i Hrvatska danas
Zagreb, 9. i 10. studenog 2018. Znanstveno - stručni skup: Biblioterapija u nastavi književnosti
Zagreb,  15. studenog 2018. Simpozij: Ljudska prava izbjeglica u službenim evidencijama
Beč, 15. studenog 2018. Znanstveni kolokviji o Faustu Vrančiću
Sisak, 30. studenog 2018. Znanstveni skup: Zbrinjavanje kozaračke djece i Dječje prihvatilište u Sisku 1942.-1943.
Zagreb, 5. prosinca 2018. Znanstveni skup: Prvi svjetski rat: sto godina nakon
Zagreb, 6.-8. prosinca 2018. Međunarodna stručno-znanstvena konferencija Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država
Zagreb, 13.-15. prosinca 2018. Simpozij "Filozofija i stvaralaštvo"
Zagreb, 14. i 15. prosinca 2018. 3. Znanstveno stručni simpozij: Mladi i mentalno zdravlje: Slušam te
2017. Zagreb, 4. i 5. prosinca 2017. Međunarodni stručni skup Partnerski odnos očima psihoterapeuta
Bol na Braču, 10. studenoga 2017. Znanstveni kolokvij Dominikanci i školstvo u Bolu na Braču
Zagreb-Dubrovnik, 9.-11. studenoga 2017. Znanstveni skup o Miloradu Mediniju (16. u nizu Hrvatski književni povjesničari)
Zadar, 27.-31. kolovoza 2017. Informacijska tehnologija i mediji – ljetna škola
Toronto, 6. travnja 2017. Prvi kroatološki kolokvij Perspectives on Croatian Science, Culture and Language
Zagreb, 17. ožujka 2017. Psihologija u praksi
2016. Zagreb, 2. - 4. studenoga 2016. Međunarodni znanstveni skup Odjeci bitke kod Sigeta i mita o Nikoli Šubiću Zrinskom u umjetnosti (glazba, likovne umjetnosti, književnost) organiziran o 450. obljetnici Sigetske bitke (1566.)
Zagreb – Veliki Tabor, 27. i 28. listopada 2016. Međunarodni znanstveni skup Juraj Rattkay (1613.-1666.) i njegovo doba
Križevci, 22. listopada 2016. Drugi znanstveni skup Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća u razdoblju komunizma
Zagreb,10. - 11. listopada 2016. Znanstveni skup Domovinski rat – mogućnosti znanstvenog pristupa
Zagreb, 30. rujna – 1. listopada 2016. 22nd European Association for Psychotherapy Congress, Autonomy and a Sense of Belonging
Zadar, 26.-31. kolovoza 2016. Informacijska tehnologija i mediji – ljetna škola
Šibenik, 1.-3. srpnja 2016. Drugi Hrvatski iseljenički kongres
Zagreb, 23.- 24. lipnja 2016. Božje postojanje i Božji atributi
Našice, 5. – 6. svibnja 2016. 17. znanstveni skup u nizu „Tihi pregaoci“ : Jerolim Lipovčić i njegovo doba u povodu 300. obljetnice njegova rođenja (1716.-2016.)
Zagreb, 4. svibnja 2016. Međunarodni simpozij Paleoradiologija mumija
Zagreb – Varaždin – Čazma, 21. i 22. travnja 2016. Znanstveni skup o Đuri Šurminu (15. u nizu Hrvatski književni povjesničari)
2015. Dubrovnik, 16. – 18. 11. 2015. Četvrta kroatološka konferencija Dubrovnik u hrvatskoj povijesti
Zadar, 8.-10. listopada 2015. 16. znanstveni skup u nizu „Tihi pregaoci“ Sebastijan Slade Dolci i franjevci Provincije sv. Jeronima
Sisak, 19. rujna 2015. Znanstveni skup Kaptolski Sisak 1215.-2015.
Vrbnik, 3.-10. srpnja 2015. Međunarodna ljetna škola hrvatskoga jezika i kulture te poljskoga jezika
Zagreb, 29. lipnja – 1. srpnja 2015. Zagreb Applied Ethics Conference 2015.
Zagreb, 2.-7. lipnja 2015. CECE7 - VIIth European conference on egyptologists. Egypt 2015: Perspectives of research
2014. Križevci, 25. listopada 2014. Znanstveni skup: Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća u razdoblju komunizma
Zagreb, 18.-20. lipnja 2014. Language, Mind and Knowledge
Zagreb, 6.-7. lipnja 2014. Medijska pismenost u digitalno doba – kulturna, ekonomska i politička perspektiva
Sarajevo, 22. svibnja 2014. 15. znanstveni skup u nizu „Tihi pregaoci“ Fra Stipan Margitić i Bosna Srebrena
Zagreb, 16.-17. svibnja 2014. Aristotle's Physics I
Zagreb – Crikvenica, 24. – 26. travnja 2014. Znanstveni skup o Antunu Barcu
2013.   Zagreb Applied Ethics Conference 2013
Treća međunarodna kroatološka konferencija: Pavao Ritter Vitezović i njegovo doba
Tridentska baština: katolička obnova i katolička konfesionalizacija u hrvatskim zemljama
Tihi pregaoci: Emerik Pavić i franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj
2012.   Identity in the Context of Theoretical and Practical Philosophy
Jezik Hrvata u Bosni i Hercegovini od Matije Divkovića do danas
Tihi pregaoci: Opus fra Petra Bakule
Skradin i Hrvatska u doba Pavla Šubića
Međunarodni znanstveni skup o Ivi Frangešu
2011.   Tihi pregaoci: Mate Zoričić i prosvjetiteljstvo u redovničkim zajednicama tijekom 18. stoljeća
Uloga riječi i slike u doba vizualnih medija
New Challenges and Methodological Innovations in European Media Audience Researches
Druga međunarodna kroatološka konferencija: Hrvati izvan Hrvatske
Zagreb Applied Ethics Conference 2011
2010.   Međunarodni znanstveni skup o Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom
Aristotle's De Caelo, Book I
Komunikacija i mediji u krizi
Tihi pregaoci: Fra Ivan Ančić Dumnjanin, 1624.-1685.
Metaphysics, Language and Morality
2009.   Prva međunarodna kroatološka konferencija
Društvena odgovornost, profesionalni integritet i uloga novinara i medija u suvremenom društvu
Reformacija i njezin odjek u hrvatskim zemljama
Mediji i društvena odgovornost
David Hume u povijesnom i suvremenom kontekstu
Tihi pregaoci: Fra Rafael Levaković
2008.   Novi mediji - nove tehnologije - novi moral
Perspectives on Russell
Tihi pregaoci: Lovro Šitović i njegovo doba
2007.   Descartes and Contemporary Philosophy
Tihi pregaoci: fra Stjepan Zlatović
2006.   Petar Krstitelj Baćić i njegovo vrijeme
2005.   Josip Hamm i njegovo djelo
Međunarodni znanstveni skup o Vatroslavu Jagiću

Informations

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Address: Borongajska cesta 83d, Zagreb (map)
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic