O djelatniku
doc. dr. sc. Sandra Car
Zvanje:docent
Lokacija: Zgrada knjižnice
Konzultacije:

prema dogovoru e-mailom

 

E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA ODGOJNO-OBRAZOVNE ZNANOSTI

Nastava

prijediplomski

diplomski

Životopis

Obrazovanje: Diplomirala pedagogiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2001) obranivši diplomski rad na temu Slobodno vrijeme adolescenata, pod mentorstvom prof. dr. sc. Vlatka Previšića. U akademskoj godini 2006./2007. upisuje sveučilišni poslijediplomski doktorski studij pedagogije na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorski rad pod naslovom Uloga društvenih mreža u vršnjačkim odnosima adolescenata i mentorstvom prof. dr. sc. Vlatka Previšića obranila početkom 2014. godine na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i stekla akademski stupanj doktora znanosti, područje društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija. Završila stručno usavršavanje iz Montessori pedagogije (2013-2015) u organizaciji Montessori – Vereinigung Steiermark KPH Graz i Instituta za Montessori pedagogiju Zagreb. Završila stručno usavršavanje za Montessori docenta iz područja teorije (2016-2020) u organizaciji Montessori – Vereinigung Steiermark KPH Graz i Instituta za Montessori pedagogiju Zagreb. Obje edukacije izvode se prema programu Austrijskog Montessori udruženja (Montessori Osterreich/Bundersverband) koji je član organizacije Montessori Europe.

Radno iskustvo: Nakon završenog studija zapošljava se kao stručni suradnik u Odjelu za djecu i mlade tadašnjeg Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži (kasnije Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti). Istovremeno obnaša funkciju tajnice Povjerenstva Vlade RH za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih (2002-2004). Nakon odrađenog pripravničkog staža polaže Državni stručni ispit (2004). U razdoblju od 2004.-2005. odlazi na usavršavanje engleskog jezika u Cambridge, Velika Britanija, gdje stječe međunarodno priznatu diplomu CAE. Po povratku se zapošljava kao stručni suradnik - pedagog u tri gradska dječja vrtića u Zagrebu (poslovi na određeno vrijeme u ukupnom trajanju od godinu dana). Godine 2006. zapošljava se kao znanstveni novak na projektu ‘Metodologija i struktura nacionalnog kurikuluma’ te potom na projektu ‘Kurikulum socijalnih kompetencija i odnosa u školi’ (od 2007), oba pod vodstvom prof. dr. sc. Vlatka Previšića na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovala je u svim fazama rada na pet znanstvenih projekata: izradi teorijskog okvira te konceptualizaciji i operacionalizaciji pojedinih dionica projekta, provedbi empirijskih istraživanja, interpretaciji rezultata, predstavljanju rezultata znanstvenoj i stručnoj javnosti. U razdoblju od akademske godine 2006./2007. do 2020./2021. na Odsjeku za pedagogiju izvodi nastavu preddiplomskog i diplomskog studija, najprije kao asistent, a kasnije kao nositelj na kolegijima Pedagogija adolescencije, Osnove socijalne pedagogije, Pedagogija slobodnog vremena, Stručno-pedagoška praksa pedagogije slobodnog vremena i Alternativne pedagoške ideje i škole. Jednu akademsku godinu izvodila je kolegij Virtualno obrazovanje te seminare iz kolegija Osnove specijalne pedagogije i Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama. Mentorirala je više od 50 diplomskih radova iz područja alternativnih škola, medijske pedagogije, pedagogije adolescencije, pedagogije slobodnog vremena i socijalne pedagogije. Gostovala je kao nastavnik/docent na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru, Fakultetu hrvatskih studija i Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bila je članica tročlanog Povjerenstva za etičnost u pedagogijskim istraživanjima (2019/2020 i 2020/2021) te zamjenica člana Fakultetskog vijeća (2020/2021) Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od ožujka 2021. zaposlena je kao docent na Odsjeku za odgojno-obrazovne znanosti na Fakultetu hrvatskih studija. 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic