O djelatniku
doc. dr. sc. Monika Komušanac
Zvanje:docent
Funkcija:Pročelnica Odsjeka
Lokacija: 710 (zgrada 77)
Konzultacije:

Ponedjeljak, 11:30 - 12:30h ili prema prethodnom dogovoru e-mailom.

E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA DEMOGRAFIJU I HRVATSKO ISELJENIŠTVO
Godina diplomiranja:2011.
Godina doktoriranja:2017.
Na odjelu od:2020.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Životopis

Doc. dr. sc. Monika Komušanac rođena je u Doboju, Bosna i Hercegovina, 10. travnja 1988. Osnovnu i srednju školu završila je u Zagrebu. XI. gimnaziju u Zagrebu 2006. godine s težinskim prosjekom ocjena 4,92, sudjelovala je na županijskim natjecanjima iz više predmeta te na državnom natjecanju iz geografije 2006. godine zbog čega je dobila nagradu za najuspješnije učenike naraštaja Grada Zagreba. Integrirani preddiplomski i diplomski nastavnički studij geografije i povijesti na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu završila je 2011. obranom diplomskoga rada Historijsko-geografski teorijski koncept te je stekla akademski naziv magistre edukacije geografije i povijesti. Poslijediplomski doktorski studij Geografske osnove prostornoga planiranja i uređenja upisala je ak. god. 2012./2013. na Geografskom odsjeku PMF-a koji je završila obranom doktorskog rada naslova Revitalizacijski modeli stanovništva Republike Hrvatske 29. rujna 2017. godine. Odlukom Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu od 18. prosinca 2018. godine izabrana je u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u području društvenih znanosti, polju demografije, a 20. veljače 2020. u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u istom znanstvenom području i polju odlukom Matičnog odbora za područje društvenih znanosti- polje politologije, sociologije, demografije, socijalne djelatnosti i sigurnosne i obrambene djelatnosti. Odlukom Fakultetskog vijeća Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 20.- 22. travnja 2020. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u području društvenih znanosti, polju demografije. Primarni znanstveni interes usmjeren je primjeni znanstvenih spoznaja o stanovništvu u različitim područjima i sustavima (prostorno planiranje, strateško planiranje, regionalni razvoj, prostorna analitika, izborna demografija i sl.).

Služi se aktivno, u pisanju i govoru, engleskim i talijanskim jezikom te poznaje Brailleevo pismo za slijepe i slabovidne osobe (čitanje i pisanje).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

ZNANSTVENI RADOVI CC

Šterc, S., Komušanac, M., 2012: Neizvjesna demografska budućnost Hrvatske –izumiranje i supstitucija stanovništva ili populacijska revitalizacija...?, Društvena istraživanja, 21(3), 693–713.

ZNANSTVENI RADOVI a1

Komušanac, M., Šterc, S., 2010: Historijska geografija-temeljni identitet geografske discipline, Hrvatski geografski glasnik 72 (2), 123–139.

Komušanac, M., 2013: Teorijske postavke primjenjivosti historijskogeografskih spoznaja, Hrvatski geografski glasnik 75 (2), 81–100.

Šterc, S., Komušanac, M., 2013: Suvremeni teorijsko-koncepcijski razvoj geografije u Hrvatskoj, Hrvatski geografski glasnik 75 (1), 71–88.

Šterc, S., Komušanac, M., 2021: The New European Paradigm of Workforce Range, u: Security Crises in the 21st Century and How to Manage Them: Social and Security aspects, Keković, Z., Đorić, M., Polović, J. (ed.), CARUK, HUMS, IRMO and Libertas, Belgrade, 48-65.

ZNANSTVENI RADOVI a2

Šterc, S., Komušanac, M., 2014: Prostor kao temelj identiteta u nadgradnji, Mostariensia: časopis za humanističke znanosti 18 (1–2), 9–25.

Mikašinović, M., Komušanac, M., 2019: Demogeografska obilježja hrvatskih prigraničnih administrativnih jedinica prema Republici Sloveniji, Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, 18 (36), 96-112.

ZNANSTVENI RADOVI a3

Šterc, S., Komušanac, M., 2014: Strateška promišljanja hrvatskih demografa, u: Zbornik radova znanstvenog skupa „Demografija u Hrvatskoj” povodom 75. obljetnice života i 50 godina rada akademkinje Alice Wertheimer-Baletić, redovite profesorice demografije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za demografiju, Ekonomski fakultet, Zagreb, 143–162.

Komušanac, M., 2015: Istočna Hrvatska – strateški prostor obrane od srbijanske agresije, u: zbornik radova Hrvatski istok u Domovinskom ratu: iskustva, spoznaje i posljedice (ur. M. Brekalo), knjiga 48, Biblioteka Zbornici, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 85–102.

Izabrani projekti

Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora (Svjetski savez mladih Hrvatska, partner: Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu), članica istraživačkoga projekta iz područja migracija i nacionalne sigurnosti, 2020.-2023.

„Dani domovinskoga odgoja i kulture u iseljeništvu“ (financijska potpora Središnjega državnoga ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske), suvoditeljica istraživačkoga projekta,  2021.-2022.

PROJEKT „MI – JUČER, DANAS, SUTRA“, Udruga mladih i Alumni FET Pula, suradnik na istraživačkom tematskom području "Migracije i radna snaga", 2022.

Članica organizacijskoga odbora I. Međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Gastarbajterska iseljenička poema – od stvarnosti do romantizma“, 2020.

Članica organizacijskoga odbora II. Međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Suvremeni usud gastarbajterskoga naslijeđa Hrvatske“, 2022.

Članica II. saziva Fakultetskoga vijeća Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, 2021.

Zamjenica člana Vijeća društveno-humanističkoga područja Sveučilišta u Zagrebu, 2021.-2023.

Članica Uredništva zbornika radova „Gastarbajterska iseljenička poema – od stvarnosti do romantizma“, 2020.

Hobiji i osobni interesi

trčanje, fitness, plivanje, biciklizam

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic