O djelatniku
doc. dr. sc. Matija Mato Škerbić
Zvanje:docent
Lokacija: 18
Konzultacije:

Utorkom, 14:30 - 15:30

Telefon:01245763
Telefon kućni:7643
E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA FILOZOFIJU I KULTUROLOGIJU

Nastava

prijediplomski

diplomski

Životopis

Doc. dr. sc. Matija Mato Škerbić, rođen je u Varaždinu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Godine 2003. diplomirao je povijest i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s diplomskim radom Helenska etika i kršćanstvo (mentor: prof. dr. sc. Ante Čović), te apsolvirao teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – Institutu za teološku kulturu laika. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2019. god. je obranio doktorski rad Etika sporta Williama Johna Morgana (mentor: prof. dr. sc. Ante Čović) s ocjenom summa cum laude i stekao akademski stupanj doktora znanosti iz područja humanističkih znanosti, polje filozofije, grana etika.

Autor je knjige Filozofija sporta. Nastanak i razvoj jedne discipline (2021.) te više od 40 znanstvenih radova, uvodnika, recenzija i prikaza. Član je uredništva časopisa Filozofska istraživanja Synthesis philosophica. 

Predsjednik je Europskog udruženja za filozofiju sporta (EAPS - European Association for the Philosophy of Sport) u mandatu od 2023. do 2026. godine.

Svojim je predavanjima sudjelovao na više od 60 međunarodnih konferencija, uključujući Svjetski kongres filozofije u Pekingu (Kina), svjetske kongrese filozofije sporta u Oslu (Norveška, 2018), Kyotu (Japan, 2019) i Penn Stateu (SAD, 2022), europske kongrese filozofije sporta u Parizu (Francuska, 2021) i Leuvenu (Belgija, 2023) te britanskog društva za filozofiju sporta u Oxfordu (Trinity College, 2019) i Swanseau (Wales, 2018 i 2022). Inicijator je, osnivač i voditelj Znanstveno-istraživačkog odbora za bioetiku i sport (od 2017)te međunarodne konferencije Ethics, Bioethics and Sport (od 2018).

U Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) od 2013. član je Radne skupine za izradu državnih matura iz filozofije. 

Inicijator je i predsjednik Organizacijskog odbora 50. svjetskog kongresa filozofije sporta koji se održava u Splitu od 19. do 22. rujna 2023. kroz suradnju Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Splitu (Kineziološki fakultet) te Predolimpijskog kongresa u Parizu 2024. kao uvod u Olimpijske igre u suradnji s Bernardom Andrieuom (Staps Université de Paris Cité, Francuska) i Sandrom Meeuwsen (Erasmus School of Philosophy, University of Rotterdam, Nizozemska).

U sklopu 25. Svjetskog kongresa filozofije u Rimu 2024. (25th World Congress of Philosophy: Philosophy Across Boundaries, 1st - 8th August 2024, Rome, Italy) postavljen je za predsjedavajućeg (chair) za tematsku sekciju filozofije sporta. 

Od 2021. suradnik je na 'Sport Ethics Colloquium' koji se izvodi na Pennsylvania State University (SAD). Voditelj prof. Javier Francisco Lopez Frias.

Od 2022. vanjski je suradnik na kolegiju 'Filozofija sporta' na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te predavač na kolegiju 'Philosophy of Sport' na University of Latvia (Riga, Latvija).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

Doktorska disertacija:

Etika sporta Williama Johna MorganaZagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019.

Knjiga:

Filozofija sporta. Nastanak i razvoj jedne discipline, Pergamena, Zagreb, 2021.

Poglavlja u knjizi:

Philosophy of Sport Started in 1972 – Who is to be Praised for What?, u: Lecocq, Gilles ; Andrieu, Bernard ; Agostinucci, Marie ; Lorente, David ; Legendre, Alexandre (ur.) AUX FRONTIÈRES DU PHÉNOMÈNE SPORTIF - Des temps de métamorphoses, des espaces de résonances - At the Borders of the Sports Phenomenon. Times of Metamorphoses and Resonance Spaces, Paris: L'Harmattan, 2022.

Praktički i praktični sport: razotkrivanje tajnog života jednog filozofa, u: Sunajko, Goran; Jurić, Hrvoje; Selak Raspudić, Marija (ur.) Praktička ontologija. Povodom 70 godina Line Veljaka, Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022. str. 103-113

Why There is so Little Discussion on the Non-Human Animals in (the Philosophy of) Sport?, u: Perreira Martins, Constantino (ed.)  Do Cavalo, On Horses, Del Caballo, São Paulo: Dialética, 2024., str. 62-76

Članci u časopisima:

Cyborg-athletes, Pressurization and Integrity of Sport // Fair Play, Journal of Philosophy, Ethics and Sports Law, 1 (2023), 23; str. 22-39 (koautor: Ivana Greguric)

(In)justice on Ice: Valieva and International Sport Governing Bodies’ Justice Duties Toward Underage Athletes // Sport, Ethics & Philosophy: Journal of the British Philosophy of Sport Association 16 (2022) 2, str. 1-15.  (suautori: Brett Diaz, Javier Francisco Lopez Frias, Marcos Campos, Cam Mallet) 

Zašto studirati filozofiju? O izvanfilozofijskim benefitima studija filozofije // Filozofska istraživanja, 42 (2022), 4; str. 715-730

How Did William J. Morgan Shape the Ethics of Sport // Kinesiology, 53 (2021) 2, str. 326-335.

Internal Values of Sport and Bio-Technologized Sport // Philosophies, 5 (2020) 4, 26, str. 1-11.

Definiranje sporta u hrvatskim i međunarodnim pravnim aktima – na sjecištu prava i filozofije (suautor: Tomislav Nedić) // Studia ethnologica Croatica, 32 (2020) 1, str. 155-181.

Bioethics of Sport – the Look Toward the Future of Sport // Pannoniana : Časopis za humanističke znanosti, 4 (2020) 1, str. 119-140

Bioethics of Sport and Its Place in the Philosophy of Sport // Synthesis Philosophica, 34 (2019) 2, str. 379-394.

Genome Editing and Selection Based on Genes Associated with Sports Athletic Performance - Some Bio-Ethical Issues (suatorice: Matea Zajc Petranović, Julija Erhardt, Nataša Jermen, Petra Korać) // Synthesis Philosophica, 34 (2019) 2, str. 323-340.

Tjelovježba i igranje-igara u četirima konstrukcijama sretnog ljudskog života. Thomas More, Frane Petrić, Tommaso Campanella i Bernard Herbert Suits // Filozofska istraživanja, 39 (2019), 2; 335-346.

Sport igra, svrhovitost (suautorica: Ivana Zagorac) // Crkva u svijetu, 53 (2018) 3, str. 359-374. 

Bioetika sporta: prisutnost bioetičkih tema na području filozofije i etike sporta u Hrvatskoj i Srbiji (suautorica: Sandra Radenović) // JAHR – Europski časopis za bioetiku, 9 (2018) 2, str. 159-184.

Udio djela s filozofskom tematikom u knjižnom fondu samostanske knjižnice reda kapucina u Varaždinu prema katalozima iz 1762. i 1944. // Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin, 28 (2017) 1, str. 415-434. 

Etika dopinga u sportu - dvije suprostavljene perspektive // Filozofska istraživanja, 143 (2016) 3, str. 511-530. 

Etika sporta kao novi nastavni predmet? // Metodički ogledi, 21 (2014) 1, str. 47-66.

Varaždinski filozofski krug Hrvatskog filozofskog društva // Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin, 23 (2012) 1, str. 469-490.

Metodička vrijednost i uporaba filma u nastavi filozofije // Metodički ogledi, 16 (2010) 1-2, str. 63-86.

Poglavlja u zbornicima radova:

W. J. Morgan and A. MacIntyre – the Roots of Internalism in Sport. U: Suzović, Dejan; Janković, Nenad; Prebeg, Goran; Čosić, Marko (ur.): Book of Proceedings. International Scientific Conference Effects of Physical Activity Application to Anthropological Status With Children, Adolescents and Adults, Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu, Srbija, 2019., str. 488-493.

Ethics of Sport: Contours and Divisions of the Discipline. U: Savović, Branka, Mandić, Radivoj, Radenović, Sandra (ur.), International Scientific Conference Effects of Physical Activity Application to Anthropological Status With Children, Youth and Adults / Conference Proceedings, 2016., Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu, Srbija, str. 63-69.

Recenzije knjiga:

Massimiliano Lorenzo Cappuccio (ed.): Handbook of Embodied Cognition and Sport Psychology // Synthesis philosophica 36 (2021), 1; 245-248

Bioethics, Genetics and Sport by S. Camporesi and M. McNamee // Pannoniana. Journal of Humanities, IV (2020) 1, str. 261-267.

Routledge Handbook of the Philosophy of Sport by M. McNamee and W. J. Morgan // Synthesis Philosophica 34 (2019) 2, str. 484-486.

Populariziranje znanosti

Filozofija – ma što pak je to?! 13 priča o antičkim filozofima (suautor Bruno Ćurko), Zadar: Udruga Mala filozofija, 2019. (1. hrvatska filozofska slikovnica o antičkim filozofima)

Profesionalni interesi i članstva

 

Opći: filozofija sporta; filozofija igre i igranja; etika; bioetika; metodika nastave filozofije, logike i etike; filozofija odgoja; hrvatska filozofija i filozofija varaždinskog kraja

Specifični: filozofija i bio-etika sporta s naglaskom na temu internih ili intrinzičnih vrjednota sporta, definicija i karakteriziranja sporta te normativnih teorija; distinkcije, koncepti i definicije igre (game) i igranja (play)

 

Članstva:

Hrvatsko filozofsko društvo - tajnik (2018.-2020.); predsjednik Varaždinskog filozofskog kruga (od 2017.); član Odbora za arhivu, te Odbora za međunarodnu suradnju

Hrvatsko bioetičko društvo

International Association for the Philosophy of Sport (IAPS) - član 'Core Group' za 2019.-2023.

British Philosophy of Sport Association (BPSA)

European Association for the Philosophy of Sport (EAPS) - predsjednik 2023.-2026.

International Forum of Teachers (IFT) of the UNESCO Chair in Bioethics.

Izabrani projekti

"Routledge Encyclopedia of Sport Studies (ESS)" - 2022.-2023. Nositelj: Routledge Taylor&Francis Group. Dio 'Philosophy of Sport' // Urednik: Javier Francisco Lopez Frias (Penn State University, SAD)                 Uloga: autor poglavlja 'Southern European Philosophy of Sport'

"A Companion to Christianity and Sport in Europe and North America (19th-21st centuries)" - 2020. - 2023. Nositelji: Dries Vanysacker (Catholic University of Leuven, Belgija), Chad Carlson (Hope College, SAD), Matt Hoven (St Joseph’s College, University of Alberta, Kanada), Ivo Jirasek (Palacký University Olomouc, Češka). Uloga: autor poglavlja 'Kršćanstvo i sport na području Hrvatske, Srbije i Slovenije'

 „Kroatistika, Andragogija, Filozofija i Kulturologija – usklađivanje s HKO-om (KAFKa)" 2019. - 2022. (UP.03.1.1.03)  - Nositelj: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Uloga: član radne skupine za osmišljavanje i razvoj dokumenata: Standard zanimanja, Standard kvalifikacija te Studijskih programa iz područja filozofije.

"Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku" - 2019. - 2024. Nositelj: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Uloga: voditelj Znanstveno-istraživačkog odbora za bioetiku i sport.

„Filozofski i odgojni aspekti suosjećanja“ - znanstveno-istraživački projekt 2016. - 2019. (2016. br. 43-917-1061; 2017. - br. 43—918—1030; 2018. - br. 43-921-1037). Nositelj projekta: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet. Uloga: istraživač, vanjski suradnik.

 

 

 

Povijest zaposlenja

10.9.2020. Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu - docent na Odsjeku za filozofiju i kulturologiju

13.12.2019. Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu - znanstveni suradnik (Odlukom Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti – polje filozofije i teologije) na Odsjeku za filozofiju

1.1.2018. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu - asistent na Odsjeku za filozofiju

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic