O djelatniku
Marko Marina, dr. sc.
Zvanje:povjera predavanja
Funkcija:Asistent
Lokacija: 103
Konzultacije:

Konzultacije utorkom od 12 i 15 do 13 i 15h. 

Mobilni telefon:0994022038
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: www.tragoviproslosti.eu
Odsjek: ODSJEK ZA POVIJEST
Godina diplomiranja:2016.
Godina doktoriranja:2022.
Na odjelu od:2019.

Nastava

prijediplomski

Životopis

Marko Marina je rođen 1991. godine u Travniku (Bosna i Hercegovina). Nakon završetka srednje škole 2010. godine upisuje preddiplomski studij povijesti i kroatologije na Hrvatskim studijima, Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2013. stječe diplomu prvostupnika povijesti i kroatologije. Iste godine upisuje diplomski studij (nastavnički i znanstveni smjer: modul - stara i srednjovjekovna povijest). S odličnim uspjehom pristupa obrani diplomskoga rada na temu: Odnos pravovjerne Crkve i gnosticizma u 2. i 3. stoljeću: Između povijesne stvarnosti i suvremenih tumačenja pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Trpimira Vedriša (Filozofski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu). Diplomski je rad obranio u srpnju 2016. godine time stekavši diplomu magistra povijesti i magistra edukacije povijesti. U prosincu 2016. godine upisao je poslijediplomski (doktorski) studij medievistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sinopsis doktorske disertacije naslova Društveni i religijski kapital Velike Crkve i Valentinove gnostičke škole u 2. i 3. stoljeću (mentori: izv. prof. dr. sc. Trpimir Vedriš, prof. dr. sc. Ivan Bodrožić) obranio je u ožujku 2019. godine. Navedenu je doktorsku disertaciju s odličnim uspjehom (summa cum laude) obranio u prosincu 2022. godine te time stekao akademski stupanj doktora znanosti. 

Temeljna područja znanstvenoga interesa Marka Marine su ranokršćanska povijest (društveni, politički i teološki aspekti prvih kršćanskih zajednica), fenomen kasnoantičkoga monaštva te ranosrednjovjekovna hagiografija. U širem smislu, Marko Marina se bavi kršćanskom poviješću kasne antike i srednjega vijeka. Trenutni znanstveni interes mu je vezan uz proučavanje narativnih i retoričkih elemenata u procesu izgradnje "ispravnoga" monaštva te eklezioloških identitetskih granica u razdoblju kasne antike i ranoga srednjega vijeka s posebnim osvrtom na zajednice sv. Pahomija.

Glavni stručni jezik: starogrčki. 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

"Kasnoantičko monaštvo u Egiptu: između tradicionalne paradigme i suvremenih istraživanja", Historijski zbornik (recenzentski postupak u tijeku). 

"Analiza povezanosti progona kršćana i kristijanizacije Rimskoga Carstva kroz vizuru fenomena otpadništva u ranom kršćanstvu", Povijesni prilozi (prihvaćeno za objavu). 

"Charisma and Authority in the Early Church: coexistence or conflict", Biografija, hagiografija, karizma, ur. Marko Jerković (u postupku objave). 

"Povijesni Isus i miticizam: kritička analiza teorije Richarda Carriera", Diacovensia: teološki prilozi, 30 (2022.), br. 2: 215-235. 

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic