O djelatniku
izv. prof. dr. sc. Marko Jerković
Zvanje:izvanredni profesor
Lokacija: 103
Konzultacije:

Ponedjeljak, 13.00-14.00

Telefon:245-7638
Telefon kućni:7638
E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA POVIJEST , ODSJEK ZA HRVATSKI LATINITET
Godina doktoriranja:2011.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Životopis

Marko Jerković (1983.), završio je studij povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu 2007., gdje je doktorirao 2011. godine. Od 2008. zaposlen je na Hrvatskim studijima kao asistent-znanstveni novak; od 2012. kao poslijedoktorand; od 2018. kao docent. Kao stipendist Tehničkoga sveučilišta u Dresdenu 2019. usavršava se u poredbenoj povijesti redovništva. Održava nastavu o srednjem vijeku na studijima povijesti, hrvatskoga latiniteta i kroatologije. Znanstveni interesi: institucionalna povijest Crkve, srednjovjekovni kaptoli, komparativna povijest redovništva. Redovito objavljuje znanstvene radove u znanstvenim časopisima i zbornicima radova, te je objavio sedam uredničkih knjiga i monografsku knjigu Zagrebački kanonici u 14. stoljeću - institucionalna i društvena povijest katedralne zajednice. Sudjelovao je u organizaciji nekoliko znanstvenih skupova i znanstvenih kolokvija, dvije sekcije na kongresima hrvatskih povjesničara i zimske škole "Izvori za crkvenu povijest". Sudjelovao na brojnim radionicama i znanstvenim skupovima o crkvenoj povijesti, među kojima valja izdvojiti: XV International Congress of Medieval Canon Law (Paris, 2016.) i Authority and Consent in Medieval Religious Orders (Dresden, 2019.), Authority and Consent in Medieval Religious Communities (Zagreb, 2021.). Od rujna 2019. pridruženi je suradnik Istraživačkoga centra za komparativnu povijest redovništva (Dresden, Njemačka). Mobilnost: 2008./2009. Budimpešta (Doctoral Support Program); 2015. Sveučilište Palacký u Olomoucu, R. Češka (CEEPUS); 2015.-2016. Sveučilište u Dresdenu - Istraživački centar za komparativnu povijest redovništva (radionice o srednjovjekovnom redovništvu); 2016. Sveučilište u Pečuhu, Mađarska (ERASMUS+); 2016. Sveučilište u Dresdenu - Istraživački centar za komparativnu povijest redovništva (DAAD). Bio je suradnik na sedam projekata, a trenutno je voditelj projekta “Tihi pregaoci: redovnički prinosi hrvatskoj i europskoj kulturi” pri Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i suvoditelj bilateralnog njemačko-hrvatskog projekta "Saints and shaping of religious identities" (MZO-DAAD) koji se odvija pri Fakultetu hrvatskih studija i Institutu za komparativnu povijest redovništva u Dresdenu, Njemačka.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic