O vanjskom suradniku
prof. dr. sc. Anto Gavrić
Zvanje:redoviti profesor
E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA FILOZOFIJU I KULTUROLOGIJU
Godina doktoriranja:2003.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Životopis

Rođen je 21. siječnja 1968. u Gornjoj Vrućici, općina Teslić (BiH). Studirao je u Zagrebu i na Sveučilištu u Fribourgu (Švicarska), gdje je 1995. postigao licencijat temom iz srednjovjekovne filozofije Les cinq voies: une comparaison entre Thomas d’Aquin et Albert le Grand (Pet putova: usporedba između Tome Akvinskoga i Alberta Velikog). Na istom je Sveučilištu 2003. obranio doktorsku disertaciju iz srednjovjekovne filozofije "Le De modis rerum de Rémi de Florence O.P. (+ 1319.). Edition critique et études doctrinales", mentor prof. dr. sc. Ruedi Imbach sa Sveučilišta Sorbonne‐Paris IV (ocjena: summa cum laude).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

Zašto proučavati filozofiju srednjega vijeka?, u: Anto Gavrić, Marina Novina (ur.), Aktualnost srednjovjekovne
filozofije: Tomo Vereš kao inspiracija. Zbornik radova, Zagreb: Filozofsko‐teološki institut Družbe Isusove,
2018., str. 29‐44.

Marina Novina, Anto Gavrić, Pitanje početaka svijeta – filozofija znanosti i epistemološki oprez Tome
Akvinskog, Obnovljeni život 73 (2018) 3, 295‐310.

Dominikaner, u: Die Philosophie des Mittelalters. Band 4: 13. Jahrhundert, Brungs, Alexander; Mudroch
Vilem; Schulthess Peter (Hrsg.), Basel: Schwabe Verlag, 2017., str. 976‐985, 1015‐1018.

Mihael Mario Tolj, Anto Gavrić, La réception de la « Quarta via » de Saint Thomas d'Aquin chez Hijacint
Bošković OP, Zagreb: Naklada Breza, 2017.

Progon knjige i borba za slobodu misli, u: Mijo Nikić – Marijana Marjanović (ur.), Religije i nasilje, Zagreb:
Filozofsko‐teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu, 2015, str. 41‐59.

Transcendentali – razvoj nauka i pojmovna problematika, u: Anto Gavrić – Ivan Šestak (ur.), Veritas vitae et
doctrinae. U potrazi za istinom o čovjeku i Bogu. Zbornik u čast Hrvoja Lasića, Zagreb: Filozofsko teološki
institut Družbe Isusove u Zagrebu, 2012, str. 153‐177.

Poimanje sreće u arapskih filozofa, u: Mijo Nikić – Kata Lamešić (ur.), Religije i sreća. Zbornik radova interdisciplinarnog i interkonfesionalnog simpozija održanog u Zagrebu 7. prosinca 2012., FTI, Zagreb 2014, str. 57‐78.

Problem Boga u misli Hijacinta Boškovića, u: I. Šestak, J. Oslić, A. Gavrić (ur.), Prilozi o hrvatskoj neoskolastici,
Zagreb: Filozofsko teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu, 2014, str. 91‐104.

Saša Horvat – Anto Gavrić, Toma Akvinski i Martin Heidegger o istini, Logos ‐ Časopis za filozofiju i religiju (Tuzla), 2 (2014), br. 1, str. 9‐29.

Anto Gavrić – Petar Jakopec, Metafizičke dimenzije u misli Karla Jaspersa, Obnovljeni život 67 (2012) 4, str.
495‐510.

Une métaphysique à l’école de Thomas d’Aquin. Le 'De modis rerum' de Rémi de Florence (+ 1319), Academic
Press Fribourg 2006.

Toma Akvinski, Izabrano djelo, izabrao i preveo + Tomo Vereš, drugo znatno prošireno, dotjerano izdanje
priredio Anto Gavrić, Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2005, 839 str. (1. izd., 1981, 413 str.).

La natura e il significato della metafisica in Remigio de' Girolami O.P. (+ 1319), Divus Thomas 36 (Bologna,
2003), str. 26‐59.

Poimanje Akvinčeve filozofije u djelu Tome Vereša O.P., u: Anto Gavrić (prir.), Ljubav prema Istini. Zbornik u
čast Tome Vereša O.P., Zagreb: Dominikanska naklada Istina, 2000, str. 67‐81.

Doprinos Alberta Velikoga dijalogu filozofije i teologije, u: Frano Prcela (hrsg.), Dialog: auf dem Weg zur
Wahrheit und zum Glauben. Festschrift für Augustin Pavlović. = Dialog: na putu do istine i vjere. Zbornik u
čast Augustina Pavlovića, Zagreb: Nakladni zavod Globus; Hrvatska dominikanska provincija; Mainz: Matthias‐
Grünewald‐Verlag, 1996, str. 109‐121.

Profesionalni interesi i članstva

Međunarodno društvo za proučavanje srednjovjekovne filozofije - Société Internationale
pour l’Etude de la Philosophie Médiévale (SIEPM), Leuven, Belgija

Hrvatsko filozofsko društvo

Matica hrvatska - Odjel za filozofiju

Hrvatska udruga frankofonih sveučilišnih nastavnika - HUFSNA

Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu

Izabrani projekti

Sudjelovao u višegodišnjem međunarodnom znanstvenom projektu u Švicarskoj:
Grundriss der Geschichte der Philosophie (begründet von F. Ueberweg). Die Philosophie des Mittelalters
Projekt je završen objavom 4. sveska iz povijesti filozofije: Die Philosophie des Mittelalters. Band 4: 13.
Jahrhundert Basel: Schwabe Verlag, 2017. Radio je na istraživanju tomističke talijanske škole – prvi učenici
Tome Akvinskoga u Italiji.


Kratkoročni projekt Sveučilišta u Zagrebu (2018./2019.):
Djelovanje po načelima. Tomističko gledište pri donošenju moralnih odluka. Janko Žagar (1921. – 2013.) –
hrvatski teolog i filozof.

Kratkoročni projekt Sveučilišta u Zagrebu (2013. – 2014.):
Kršćanska filozofija unutar hrvatske filozofije 20. stoljeća.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic